Könyvtári koncert
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár is...
K21 beszámoló nap
Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat K21...
Hagyományok és kihívások konferencia
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi...
Egyre többen a Múzeumok Éjszakáján!
Sikeresen lezajlott a Múzeumok Éjszakája...
Nyári Zárvatartás
Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az...
Grafikák és művészkönyvek
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár...
Kellegykönyv! - Új szolgáltatás
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a hallgatók...
5438
5435
5411
5393
5384
5345
5128
 

Dimienziók III. - Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben - konferencia a Szekfű Gyula Könyvtárban

Dimenziók III. - Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben - plakát

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék és ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék tisztelettel meghív minden érdeklődőt a Dimenziók III. - Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben című konferenciára.

 

Időpont: 2019. május 8-10.

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8, I. em. 115.)

 

A konferencia absztrakt kötete itt érhető el.

 

 

PROGRAM

 

 

 

2019. MÁJUS 8. (SZERDA)

Köszöntők 10:00-10:30

Dr. Várkonyi Gábor tanszékvezető egyetemi docens, (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)

Dr. Győri Róbert tanszékvezető egyetemi docens (ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)

 

 

 1. szekció 10:30 – 11:20

Dr. Lénárt T. András

Szegedi Tudományegyetem, Hispanisztika Tanszék

Az ibériai olvasztótégely: a diverzitás különböző felfogásai a spanyol nemzettudat alakulásában a 20–21. században

 

Dr. Gyuris Ferenc

ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Hogyan látták a 19. század végi magyar geográfusok az európai nagyhatalmak tengerentúli gyarmatosító politikáját?

 

Dr. Mészáros Andor

ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék

Egy hét története. Az 1862-es trieszti kéjvonat és a magyarok képe a szlovén nyilvánosságban

 

Szünet 11:20 – 11:30

 

 1. szekció 11:30 – 12:35

Dr. Szirácsik Éva

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

A diverzitás és a homogenitás jelenségei a divényi uradalom népességében (1660–1681)

 

Kovács Dóra

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

Szabolcs és Szatmár vármegyék tisztikara ecsedi Báthory István főispánsága alatt

 

Ferwagner Péter Ákos

SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

Diverzitás és homogenitás a modern libanoni társadalomban

 

 

Bittera Éva

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

Az összetartó erő – Homogenitás és diverzitás egy arisztokrata klán viszonylatában

 

Szünet 12:35 – 13:05

 

 1. SZEKCIÓ 13:05 – 13:55

Dr. Kertész Noémi

Miskolci Egyetem Magyar Nyelv – és Irodalomtudományi Intézet

Német–lengyel identitáskonstrukciók Gdańskban: irodalom a városi térről, irodalom a város terében

 

Dr. Marcin Grad

Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszéke

A lengyel társadalom képe a magyar írók és újságírók lengyelországi útleírásaiban a II. világháború után

 

Baroch Csaba – Berki Márton

ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Lwów/Lemberg/Lvov/Lviv szimbolikus tere – Diverzitás vagy homogenitás?

 

Szünet 13:55 – 14:05

 

IV. Szekció 14:05 – 15:25

Illés Tamás

ELTE TTK FFI

A romániai szocialista „falurombolások” a székelyföldi nemzetiségek és felekezetek tükrében

 

Lehoczki Zsuzsanna

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori iskola Művelődéstörténet Doktori Program

Magyar Földrajzi Múzeum

„Itt káromkodók, botrányos életűek, házasságszédelgők vagy más hatalmas bűnökkel fertőzöttek nincsenek” – Érd katolikus lakossága a 18. század utolsó harmadában

Erdősi Péter

ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszék

Vallási közösségek együttélése és versengése a városi térben: a 16. századi erdélyi jezsuiták narratívái

 

Dugár Péter

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

„Lenin elvtárs, aki most ezen a világon Krisztusnak az igazi helytartója“ – Az 1919-es kecskeméti kommün kereszténységképe a helyi sajtóban

 

Bandi Kristóf Bálint

PTE BTK TTI Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

A sokszínű Tündérország

Etnikai és vallási diverzitás a kora újkori Erdélyi Fejedelemségbe

 

 

 

2019. MÁJUS 9. (CSÜTÖRTÖK)

 

 1. Szekció 10:00 – 11:05

Barta Géza – Illés Tamás – Bottlik Zsolt

ELTE TTK FFI Regionális Tudományok Tanszék

Mit mutatnak az etnikai/nyelvi statisztikák (1897–2010) Orosz és szovjet adatok és ami mögötte van

 

Kőszegi Margit és Linc Annamária

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet

Az azeritől az azerbajdzsániig: homogén nemzeti identitás alakítása egy posztszovjet államban

 

Barta Géza

ELTE TTK

A karéliai tér etnikus identitást befolyásoló reprezentációi

 

Könyvbemutató

 

szünet 11:05 – 11:15

 

 1. SZEKCIÓ 11:15 – 12:20

Dr. Sántha István, szociálantropológus

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont/Néprajztudományi Intézet

Újrainduló magyar szociálantropológiai kutatások Közép-Ázsiában?

 

Dr. Németh Ádám

Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet,

Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

A diverzitási indexek szerepe a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos attitűd vizsgálatában

 

Sándor Cecília

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Társadalmi tér és lokális identitás – egy székelyföldi gyártörténeti kutatás eredményeiről

 

Antal Attila

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet

A gyűlölet, mint a politikai és társadalmi tér strukturáló tényezője

 

Szünet 12:20 – 12:50

 

 1. SZEKCIÓ 12:50 – 13:55

Dr. Jancsó Katalin

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar HispanisztikaTanszék

Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet a független Latin-Amerikában. A kulturális identitás változásai

 

Kökény Andrea

Szegedi Tudományegyetem BTK

Diverzitás és homogenitás a vadnyugati szekérkaravánok közösségeiben

 

 

Tömöry Miklós

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program

Az „Egyesült Szerb Ifjúság” és a szerb polgárosodás új programja Pest-Budán és Újvidéken 1866 és 1869 között

 

Zatykó Margit

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

Sztereotípiák, előítéletek, avagy a magyarok véleménye a szlovákokról és a szlovákok védekezése azok ellen a 19. század második felében

 

Szünet 13:55 – 14:05

 

 1. SZEKCIÓ 14:05 – 15:10

Dede Franciska

Országos Széchényi Könyvtár

Társasági élet a századfordulón

 

Dr. Török Zsolt

ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Hogyan létezik az Egyenlítő? - avagy a kartográfiai objektumok létezésének esetei

 

Baliga Violetta Lilla

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

A cigányzene szerepe a 19. századi pesti kávéházi kulturális életben

 

Gódány Nikoletta

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

„Budapest a Duna királynője’? – A város képe az idegenforgalmi propagandában

 

 

 

 

 

2019. MÁJUS 10. (PÉNTEK)

 

 1. SZEKCÓ 10:00 – 11:05

 

Könyvbemutató

 

Prof. Dr. Vig Károly

Savaria Múzeum

A nagy kihívás

A biológiai sokféleség bemutatása a múzeumban

 

Dr. Késmárszky Róbert

Adult and pediatric Head & NeckSurgery SportMedicine

Diverzitás és homogenitás a fej-nyakon manifesztálódó trópusi betegségek tekintetében, különös tekintettel az arcideg bénulásaira, napjainkban végzett missziós munka során

 

Dr. Lendvai Gábor

Semmelweis Egyetem 2. Sz. Patológiai Intézet

Mit tehet a sejt?

 

Szünet 11:05 – 11:15

 

 1. SZEKCIÓ 11:15 – 12:20

Ambrus László, tudományos segédmunkatárs

Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Intézet

„Egy nemzet sokszínű családjában”: Az etnikai diverzitás kérdései az első világháború amerikai hadseregében

 

Lengyel Lea

ELTE TáTK + „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelye

Mi nekünk a hajléktalan? A hajléktalan szó jelentésének rétegei

 

 

 

Kisőrsi Zsófia

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program

Láthatatlanok? A Kádár-rendszer nőpolitikája a bejáró nőkről szóló politikai diskurzusok tükrében, Vas megyében

 

Barát Bence

ELTE BTK Modernkori Magyarország Doktori Program

A „nemzetiségi tizenegy”. Kihívások és ellentmondások a két világháború közti romániai futballéletben

 

Szünet 12:20 – 12:50

 

 1. SZEKCIÓ 12:50 – 13:55

Rénes Balázs

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Program

Erdélyi nemesek kényszerpályán: Székely Mózes híveinek diplomáciai levelezése

 

Nagy Imre

MNL Nógrád Megyei Levéltára

Társadalmi és etnikai sajátosságok a 19. század eleji Magyarországon, a kívülállók szemével

 

Dr. Glässer Norbert

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Modernizálódó társadalom, sokféleség, integráció és elkülönülés egy bácskai példán

 

Dr. Janek István

MTA BTK Történettudományi Intézet

Diverzitás a magyar kormányok Szlovják politikájában a XIX-XX században

 

Szünet 13:55 – 14:05

 

 

 1. SZEKCIÓ 14:05 – 15:10

Majoros Péter

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

A homogén és heterogén múltszemlélet összeütközése, a nyolcvanas évek végén és ennek hatása a nemzetközi kapcsolatokra

 

Dr. Bognár Csaba

ELTE PPK, PTE ÁJK DI

Az ügyvédség interkulturális kompetenciái

 

Mátay Mónika – Halmos Károly

ELTE BTK TI

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

Divergencia vagy devianca – a Big History oktatása a történelem szakon

 

Lendvai Timár Edit

ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Magyar Földrajzi Múzeum

A békés területfoglalók

 

 

 

Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
Amaryl | Delivery Systems Review 1Mg
2019.07.20. 01:02
Nem azonosított felhasználó
Maxalt | No Rx Foreign
2019.07.20. 01:02
Nem azonosított felhasználó
Albendazole | Can I Buy
2019.07.20. 01:02
Nem azonosított felhasználó
Flagyl | M Forte Price
2019.07.20. 13:12
Nem azonosított felhasználó
Tadalis | How To Buy
2019.07.21. 17:18
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

Katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.ELTEFind (teszt)

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.