Meghívó az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Hagyományok és kihívások VI. c. könyvtárszakmai napjára

Megjelenés ideje
Megjelenés helye
KATALIST digest 141. / 17.sz

Megjelenés formátuma

Terjedelem

Téma

Nyelv

Hatókör

Forrás helye
KATALIST digest 141/17.

" [...] Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2017. augusztus 31-én (csütörtökön) szervezi meg immár hatodik alkalommal szakmai napját. A /Hagyományok és kihívások/ sorozaton belül az idei program tematikus címe /Zöld utat a jövőnek. Könyvtárak a fenntarthatóságért/. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fenntartható fejlődés problémaköre a szakembereken kívül mind szélesebb rétegeket foglalkoztat, és hogy a könyvtárak is egyre aktívabban bekapcsolódnak az e téren adódó feladatok megoldásába. Mi a könyvtárak lehetséges szerepe a fenntarthatóságban? A teljesség igénye nélkül néhány olyan példa, amely tükrözi a szemléletmód és az értékrend megváltozását: új épületek létesítése, meglévő létesítmények korszerűsítése a környezettudatos épületminősítési rendszerek előírásai szerint; környezetbarát üzemeltetési elvek alkalmazása; a humánökológia és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit és érvényesülését szolgáló elemek beépítése a működésbe és a szolgáltatások rendszerébe; a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel és az ehhez kapcsolódó témákkal foglalkozó dokumentumok gyűjtése.

A konferencia fő célja, hogy összefoglaló képet nyújtson a hazai és a nemzetközi ?zöld könyvtári? törekvésekről, eredményekről az IFLA célkitűzéseinek tükrében. A délelőtti előadásokat követően terveink szerint két szekcióban folytatódik a szakmai diskurzus: az első szekcióban a könyvtár, mint a fenntartható építkezés része témakör szerepel, a másodikban néhány adatbázis-szolgáltató mutatja be a konferencia tárgyához szorosan kapcsolódó tartalmait. Mindegyik szekció kötetlen szakmai beszélgetéssel zárul.

A részvétel ingyenes, de *online regisztráció <https://konyvtar.elte.hu/hu/hagyomanyok-es-kihivasok-vi-regisztracio>*h… kötött.

*Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!*

főigazgató