Egyetemi örökség
Az egyetemi kulturális örökségről szóló...
MeRSZ-könyvmakettek
Egyedi könyvmakettekkel gazdagodott az ELTE...
Új könyvtári folyóiratok ELTE-felületen
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja...
1% – a könyvtárért
A 2018-ban Magyar Örökség díjat és az Egyetemi...
7378
7365
7355
7082
 

Régi nyomtatványok tára

Dokumentumtípus: 

Az RNYO gyűjtőköre minden 1501-1800 között külföldön nyomtatott nem magyar nyelvű mű, amelynek szerzője nem magyarországi személy. Három gyűjteményre tagolódik: 16. század (antikva), 17. század (barokk) és a 18. század (felvilágosodás). Hozzávetőlegesen 65000 kötet többsége az ún. muzeális állomány része, tehát az egyetemi könyvtár államosítása (1777) előtti beszerzés.

Az Egyetemi Könyvtárat 1561-ben alapította Oláh Miklós esztergomi érsek. Az első évtizedekben jezsuita kollégium könyvtáraként működött Nagyszombatban, Znióváralján és Vágsellyén. Végül a Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetem könyvtára lett Nagyszombatban 1635-ben. Kezdetben latin-görög szerzőket, teológiát gyűjtő kollégiumi könyvtár fokozatosan vált történelmet, földrajzot, jogot, természet- és orvostudományt, matematikát beszerző, minden tudományt átfogó egyetemi bibliotékává.

A 16. század fordulóján néhány száz kötetes gyűjtemény egy évszázaddal később már elérte a 6000 kötetet, s a könyvek jelentős része, főleg a jezsuita rend hatékony könyvtár- és oktatáspolitikájának köszönhetően, friss szakirodalom, melyeket nyomtatásuk után nem sokkal szerzettek be a jezsuita atyák. A jezsuita rend feloszlatása (1773) után az egyetem és a többi intézménye (csillagda, nyomda és a könyvtár) állami tulajdonba került. Az államosítással párhuzamosan a jezsuita és más feloszlatott szerzetesrend könyvei bekerültek a Nagyszombatról Budára, majd Pestre költöztett új könyvtárba.

A jelenlegi épületet 1876-ban adták át, s létrejöttek az első külön-gyűjtemények (ősnyomtatvány, kézirattár, régi magyar nyomtatványok). Az 1950-es években újabb gyarapodás történt, az erőszakosan feloszlatott szerzetesrendek könyveiből előválogatási jogot kapott az Egyetemi Könyvtár, így a régi gyűjtemény több tízezer kötettel gyarapodhatott.

 A 2000-ben létrehozott RNYO munkatársai új gyűjteményeket alakítottak ki, évszázadonként különítették el az 1501-1800 között kiadott nyomtatványokat. Jelenleg 7200 antikvát, 11000 barokk és 45000 felvilágosodáskori kötetet őriz az osztály. A teljes muzeális állományt fertőtlenítettük, a 16-17. századot teljesen letisztítottuk, s négy éve tart a 16. századi, egykorú kötések (gótikus, reneszánsz) restaurálása, apró javítása. 2002-ben fejeződött be a 16. századi anyag elektronikus leltározása, létrejött egy konkordanciajegyzék, amely tartalmazza az összes egykori jelzetet az elmúlt 130 évből.

A 9600 db leltárkönyvi rekord konverziója megtörtént 2004-ben, s megindult az antikva állomány teljeskörű elektronikus feltárása. A Horizon-adatbázisban nemcsak a bibliográfiai feltárást végezzük el, hanem a példányleírást is: a könyvészeti adatok mellett leírjuk a kötést, az esetleges hiányt és az azonosított tulajdonosokat. A besorolási neveknél elkészítettük a CERL Thesaurus ajánlása alapján a nyomdahelyek, nyomdászok és a kiadók egységesített névformáját életrajzi vagy működési adatokkal. Ezzel párhuzamosan készül a barokk-gyűjtemény elektronikus leltárkönyve, amelyből már 3000 rekordot konvertáltunk az elektronikus katalógusunkba, s így mindenki számára elérhető az antikva állománnyal együtt (OPAC). Elkészült továbbá az antikva gyűjtemény első 2000 kötetének címlap-digitalizálása is, amelyek hozzáférhetőek a Bibliotheca Antiqua Digitalis-ban.

Könyvtárunk állományának kereséséhez használja elektronikus katalógusunkat!

Az alapkatalógus egy betűrendes leíró katalógus, melynek használata akkor javasolt, ha sem az online katalógusban való keresés, sem a nyilvános cédulakatalógusokban való keresés nem vezet eredményre, és vagy a szerző nevét, vagy szerkesztett mű esetén a mű címét ismerjük, továbbá sorozatok is kereshetők cím szerint. Feltárja az egyes szerzőkre vonatkozó szakirodalmat is, de csak monográfiák esetén. Analitikus feltárást (cikkek, tanulmányok) nem tartalmaz, tematikus keresésre nem alkalmas.

Az Egyetemi Könyvtár alapkatalógusa unikum a magyar könyvtártörténetben, mai formáját 1875-ben nyerte el. Az addigi hagyományos, könyvben kiadott katalógusokról ekkor tértek át a cédulákon vezetett katalógus építésére. Az alapkatalógus tárja fel legteljesebben a könyvtár megalapításától 1995-ig beszerzett könyvállományt. (Link a digitalizált alapkatalógushoz)

Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Nem azonosított felhasználó
vodkát akarok!!!!! :D
2019.02.08. 13:01
Vodkát nem tartunk a könyvtárban, de például az Egyetemi Könyvtár közelében számos vendéglátóhely található. :)
Nem azonosított felhasználó
Tisztelt Könyvtár Szolgálat! A SciFinder adatbázis elérésével kapcsolatban érdeklődöm. Egyetemi hálózatról próbáltam belépni, a bejelentkezéshez caesar azonosítót és jelszót megadva, de nem működött. Hogy tudnám a legegyszerűbben elérni az adatbázist?
2019.03.22. 14:39
Köszönjük az üzenetet! Kollégáink igyekszenek minél hamarabb elhárítani a problémát, 1-2 nap türelmet kérünk.
Nem azonosított felhasználó
???
2019.04.16. 13:51
Nem azonosított felhasználó
Látogatójeggyel is van lehetőség az Arcanum Digitális Tudománytáron megnézni a digitalizált folyóiratokat?
2019.04.17. 11:45
Kedves Érdeklődő! Igen, gépeinken szabad a hozzáférés az Arcanum adatbázisaihoz.
Nem azonosított felhasználó
Is it free to use the library space and wifi for general public?
2019.06.13. 10:34
Yes, you can use our library and the services free with a visitor's pass which you can get to information desk on ground floor.
Üzenetküldés, korábbi üzenetek
Oldalszín

kék

pink

zöld

narancs

bordó

Keresés

ELTEFind

A kereső az online katalógusunkban és a digitális gyűjteményünkben (EDIT) keres.

Régi katalógus

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat dokumentumállományában keres.Weboldal

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.