Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, 1849-1867

Alcím
Ungarländische Studenten an den Universitäten und Hochschulen in Wien 1849-1867
Szerző
Szögi László, Kiss József Mihály
Kiadás ideje
2003
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963 463 670
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

Bevezetés   7

I. Előzmények, a Habsburg birodalom felsőoktatása 1848 előtt   7

II. Egyetemi reform az 1850-es években, az abszolutizmus korának felsőoktatás-politikája   9

III. A bécsi magyar egyetemjárás fő tendenciái  12

 Létszámok  12

 Magyarországi hallgatók a különböző bécsi tanintézetekben  14

 Fakultások, szakmacsoportok  16

 Társadalmi rétegződés  21

 A hallgatók felekezeti megoszlása  24

 A magyarországi régiók, megyék szerinti tagolódás   27

 A városok részesedése a peregrinációban  34

 A peregrinusok hazai egyetemi, főiskolai és középiskolai előtanulmányai  38

 A hallgatóság nemzetiségi összetétele  39

Adattár  45

A források közlésének módja  46

1. Bécsi Egyetem - Universität Wien  53

2. Bécsi Protestáns Teológiai Intézet —Protestantische-Theologisches Institut Wien 257 

3. Bécsi Műegyetem — Technische Hochschule Wien 277 

4. Bécsi Képzőművészeti Akadémia —Akademie der bildenden Künste In Wien 339 

5. Bécsi Hadmérnöki Akadémia —K. K. Ingenieur und Genie Akademie in Wien 351 

6. Tüzérakadémia — K. K. Artillerie-Akademie  359 

7. Bécsi Konzuli Akadémia —K. K. Konsular Akademie in Wien 365 

8. Bécsi Állatorvosi Intézet - K.K. Thierarznei Institut zu Wien 367 

Helymutató  381 

Névmutató  425 

Ungarlándischen Studenten an den Universitäten und Hochschulen in Wien 1849-1867 494 

Tartalomjegyzék 502