Az ELTE köznevelési intézményeinek aktuális könyvtári állománya az ELTEfindon

Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó iskolai könyvtárak különféle adatbázisokban tárják fel dokumentumaikat. E rendszerek megtartása mellett egy közös keresőfelületet alakított ki az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a TÁMOP-3.2.4/09/1/KMR-2010-0021 pályázat keretén belül 2011-ben, mely közvetlenül az alábbi címen érhető el: http://gimikatalogus.elte.hu. Lehetőség van az ELTE könyvtárainak közös katalógusából történő elérésre is a képen pirossal jelölt menüpontra való kattintással.

link az ELTEfind oldalán

A csatlakozott könyvtárak és az adatbázisban található rekordok száma:

  • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Könyvtára (11 031 rekord),
  • ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Könyvtára (26 078 rekord), 
  • ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Könyvtára (32 202 rekord),
  • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Könyvtára (24 233 rekord).

Az iskolai könyvtárak adatbázisainak konvertálása szabályos időközönként történik. Évente egy alkalommal, általában november folyamán frissülnek az adatok az előző évi változásoknak (gyarapodásoknak és törléseknek) megfelelően.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL