K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idei harmadik negyedéves beszámolójára Teams-megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság aktívan részt vesz az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) Dokumentumrendezési projektjében, melynek célja az EKSZ keretében keletkezett iratok rendszerezése a hosszú távú megőrzés és visszakereshetőség biztosítása érdekében.

Megtörtént a 2021. évi szervezeti kultúra felmérése alapján az eredmények kiértékelése. A kérdőív kitöltése során munkatársaink a pandémia alatt megváltozott munkarend, a távmunka, valamint az ideiglenes rendelkezések és a munkaszervezés témájában foglalhattak állást. A kiértékelés az EDIT-repozitóriumban érhető el.

Az idei hallgatói igény- és elégedettségi mérések eredménye összesítés alatt áll.

Az auditált folyamatleírásokat érintő javaslatok kigyűjtése elkészült. Az észrevételek, módosítási javaslatok alapján a folyamatleírások felülvizsgálatát és korrekcióját követően a végleges dokumentumok a Könyvtári Tanács elé kerülnek jóváhagyásra.

A Zöld Könyvtár Munkacsoport tagjai egy zöld virtuális gyűjtemény kialakításán dolgoznak, melynek keretében összegyűjtik a témához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus forrásokat.

Az Akadálymentes Könyvtár Munkacsoport pedig a könyvtárosok részére szánt komplex, folyamatosan aktualizálható akadálymentes könyvtárhasználati útmutató összeállítását végzi.

A könyvtárvezetők a teljesítményértékeléshez kapcsolódó elismerési rendszer kidolgozásáról, az RFID-beszerzésekről, a könyv- és folyóirat-közbeszerzési eljárásokról, az új EKSZ-portálon létrehozandó kutatástámogatási menüpontról, az adatbázis-rendelésekről és a folyamatos fejlesztésekről egyeztettek.

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság eredményeiről weboldalunkon adunk rendszeres tájékoztatást, munkatársaink a Kolibri-levelezőlistánkon közzétett animációs rövidfilm segítségével informálódhattak a minőségirányítás terén végzett munkánkról és szakmai előmenetelről.

Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL