K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2023. évi második negyedéves beszámolóján a munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) munkatársai 2023. június 19-én és 20-án stratégiaalkotó workshopon vettek részt. A stratégiaalkotást alapvetően meghatározó mikro- és makrokörnyezeti körülmények és feltételek, a felhasználói igények, a szervezeti sajátosságok, valamint a hazai és nemzetközi trendek figyelembevételével, helyzetelemzést követően, könyvtárosaink közösen határozzák meg a következő öt évre vonatkozó fő stratégiai célokat. A tervek szerint a közös munka ősszel folytatódik.

Az Akadálymentes könyvtár munkacsoportja 2023. június 12-én sikeres szemléletformáló, érzékenyítő tréninget szervezett autizmus témában az ELTE könyvtárosai részére. Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) munkatársai által tartott előadások elsősorban az autizmussal élő speciális szükségletű hallgatók könyvtárhasználati igényeire fókuszáltak. Az előadást követően közös egyeztetésre, tapasztalatcserére és jó gyakorlatok megosztására került sor.

Elkészült és a bizottság tagjai részéről egyhangúlag elfogadásra került a Primer kutatások munkacsoport által a teljesítményértékelésről készített véleményfelmérés beszámolója. A 2023. évi hallgatói igény- és elégedettségi mérés eredményei az ELTE Minőségügyi Iroda részéről megküldésre kerültek, az eredmények kiértékelése zajlik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az átfogó munkatársi, valamint az elektronikus tartalmak használatára vonatkozó felmérések adatainak összesítése, illetve az elemzések elkészítése folyamatban van.

A Folyamatirányítási munkacsoport a feladatkataszterben szereplő feladatok egységesítését elvégezte, a dokumentum véglegesítésén dolgoznak. A Zöld könyvtár munkacsoport által összeállított virtuális zöld könyvtár a honlapon is elérhetővé vált. A TMJV József Attila Könyvtár szervezésében rendezett II. Országos Zöldkönyvtári Konferencián Kutasi Zsuzsanna az ELTE egyetemi könyvtári hálózatában végzett környezettudatossági felmérésről adott elő. Őszre zöld érzékenyítő tréninget terveznek.

A Kommunikációs munkacsoport a honlapon, az EKSZ-hírlevélben és a Kolibri-levelezőlista 3 hónap – 3 percben című rövidfilmjén keresztül tájékoztatást nyújtott a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről, valamint hozzájárult a K21 beszámoló napok találkozóinak előkészületei és adminisztrációja sikeréhez.

A könyvtárvezetők a második negyedévben négy ülést tartottak, melyeken egyeztettek többek között a teljesítményértékelésről, a 2024. évi EISZ-rendelésekről, a szakdolgozatok kezeléséről és szolgáltatásáról.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL