Újabb két ELTE-folyóirat nyert „MTMT Minősített folyóirat” címet

Az elismerés mind az egyetemen belül, mind országosan kiemelkedőnek számít.

Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára – nemzeti tudományos bibliográfia) Repozitóriumminősítő Szakbizottsága a benyújtott minősítési kérelmek alapján tanúsítványt adott ki újabb két ELTE Bölcsészettudományi Karhoz kötődő tudományos online folyóiratnak:

Jelenleg mindössze tizenhat tudományos folyóirat rendelkezik a minősítéssel.

A minősítési protokoll online adatbázis alapú szoftverben (is) közreadott, Open Access (nyílt hozzáférésű), ill. késleltetett Open Access publikációs modell szerint megjelenő folyóiratok publikálási gyakorlatának minősítésére szolgál. Az eljárás során vizsgálják a folyóirat minőség-ellenőrzési folyamatát (peer review), valamint a potenciális szerzők és olvasók tájékoztatásának gyakorlatát. A minősítés célja, hogy támogassa a szerkesztőségek munkáját, elősegítse a hazai webes folyóiratok egységes működésének kialakítását, mely biztosítja a cikkek bibliográfiai adatainak MTMT-be való gépi adatfeltöltését is.

Az elismerés köszönhető a Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae és a Névtani Értesítő szerkesztőbizottságának kiemelkedő és kitartó szakmai munkájának, a szerzők tudományos kutatásainak, az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár könyvtárosainak és az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet MTMT-adminisztrátora, Jakab Katalin támogatásának, illetve az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár közreműködésének.

Szívből gratulálunk a minősített folyóiratok szerkesztő bizottságának, valamint a folyóiratokban publikált szerzőknek, és kívánunk további sikereket a tudományos munkásságukban!

 

Forrás:

Minősített folyóiratok

Repozitóriumminősítő Szakbizottság

Webes tudományos folyóiratok MTMT minősítése

Illusztráció szerzője, forrása:
https://mtmt.hu/minositett_folyoiratok