régi nyomtatvány

Antikva – 16. század Barokk – 17. század 18. századi gyűjtemény Antikva – 16. század Az antikva gyűjtemény az 1501–1600 között külföldön nyomtatott, idegen nyelvű (főleg latin, német, ógörög) munkákat foglalja magába. A gyűjtemény 7.503 kötetben 10.352 bibliográfiai egységből áll. A számok közötti eltérés abból adódik, hogy a korábbi tulajdonosok gyakran köttették egybe gyűjteményük tematikusan összetartozó darabjait (kolligátum).