Clarivate Analytics

A Clarivate hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni. Okostelefonokon is elérhető és ke-reshető a Web of Science a MyRa alkalmazás segítségével és teljesen integrált az EndNotetal, Publonsszal és EndNote Clickkel (korábban Kopernio).
A Clarivate tudományértékelő adatbázisa, segíti a szerzők, intézmények, tudományterületek, finanszírozószervezetek elemzését, az elért eredmény kontextusban való értelmezését, valamint stratégiailag fontos együttműködések megállapítását és elemzését. Segítséget nyújt a nyílt hozzáférésű cikkek elemzésében normalizált mérőszámok segítségével, valamint a publikációs stratégia sikerességének vizsgálatában. A dokumentum-szintű kategóriarendszerek, mint a Citation Topics és Sustainable Development Goals, mélyreható elemzéseket és összehasonlításokat tesznek lehetővé.
A Clarivate tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Citation Reports (JCR) és a leghivatkozottabb cikkeket, szerzőket, intézményeket tartalmazó Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető az egyes folyóiratok impakt faktora és megállapítható a Highly Cited és Hot Paper a Web of Science-ben.