Egyetemi életrajzi mozaikok – Dobronoki György

Kétszázötven évvel ezelőtt, 1773-ban XIII. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, felgyorsítva egyetemünk állami kézbe kerülésének folyamatát. 1635 és 1773 között számos nagy tudású, kiváló jezsuita oktatott egyetemünkön, tevékenységükkel maradandó nyomot hagyva az intézmény történetében. Januárban Dobronoki György jezsuita rendi tanárt mutatjuk be.

Dobronoki György 1588-ban Dobronokon (ma Dobrovnik, Szlovénia) született, 1610-ben lépett be a jezsuita rendbe, 1622-ben szentelték pappá. Tanított Bécsben, Grazban, Győrben, Sopronban, Zágrábban, Homonnán és Nagyszombatban. Nevéhez fűződik a győri és a soproni jezsuita kollégium megszervezése. 1631-től a nagyszombati kollégium rektora. 1635. május 12-én Pázmány Péter Dobronoki György rektor, Forró György és Nicolas Lamormain császári gyóntató jelenlétében fogalmazta meg a nagyszombati egyetem alapítólevelét. 1636-tól Dobronoki feladata volt az egyetemi építkezések felügyelete. Az egyetem első éveiről naplót vezetett, mely ma könyvtárunk kézirattárában, a Hevenesi gyűjteményben található (http://hdl.handle.net/10831/22402).

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár