Konferencia az egyetemi gyűjteményekért

2022. október 6. és 8. között tartotta meg Bécsben éves konferenciáját a németországi Gesellschaft für Universitätssammlungen. A „Fókuszpontban a gyűjtemény. Az egyetemi gyűjtemények, mint a kritikai vita helyszínei” című konferenciát a Bécsi Egyetemen található gyűjteményi koordináció munkatársai szervezték az egyetem főépületében.

A Gesellschaft für Universitätssammlungen szervezetét azzal a céllal hozták létre, hogy támogassa a németországi egyetemeken működő oktató- és kutatógyűjtemények széles körű megismertetését, valamint megőrzését. Az idei évben a konferencia előadásaiban az „érzékeny tárgyak” kerültek előtérbe. Az érzékenység többféle aspektusban is megjelenhet, az érintett állományok közös jellemzője, hogy kezelésük és őrzésük során jelentős problémák merülhetnek fel. A rendezvényen olyan problémás gyűjtemények kerültek fókuszba, melyek között szerepelnek emberi maradványok (melyekhez néhány esetben a koloniális örökség kezelése is hozzátartozik), az állományvédelem és a hosszú távú megőrzés szempontjából veszélyeztetett tárgyak (például üvegdiák, üvegnegatívok), illetve néhány gyűjtemény esetében a digitális hozzáférés (akadálymentesítés) megoldása is nehézségekbe ütközik.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetésével működő Egyetemi Kulturális Örökségkoordináció a megalakulása óta szoros kapcsolatot ápol a Bécsi Egyetem egyetemi könyvtárának keretében működő gyűjteményi koordinációval. Az ELTE gyűjteményi szervezettsége nagyon hasonlít a társaság németországi, illetve bécsi tagintézményeihez, így lehetőséget biztosítottak egyetemünk bemutatkozására is. A koordináció képviseletében Dr. Tóth Krisztina levéltárvezető és Schlay Georgina muzeológus vettek részt a konferencián, 2022. október 7-én délután az ún. poszter szekció keretében foglalták össze az Egyetemi Örökségkoordináció hátterét és tevékenységét.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár