Mozaikok az ELTE örökségéből – 2024. február

A hónap műtárgya – A Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium emlékplakettje

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium a kezdetek óta elkötelezett a tanárképzés magas szintű művelésében és a nívós oktatás megteremtésében, a sport azonban csak fokozatosan lett a tanulók mindennapjainak része. Ugyan 1872-ben – az iskola alapításának évében – volt egy középiskolai törvényjavaslat heti négy tornaórára, 1928-ig csak heti két órát vezettek be. Ezzel párhuzamosan azonban a gyerekek sport iránti szenvedélye utat tört magának a lelkes tanárok vezetésével.

A gimnázium sportkörének megalapozására az 1898/99. évi tanévben került sor, ekkor az ún. szavalókör helyett megalakult az irodalmi és sport-szakosztály. Rossz időben a tanulók önálló munkáikat olvasták fel vagy előadásokat tartottak és műveket elemeztek, míg jó időben különböző sportokat űztek, még házi labdarúgó-mérkőzéseket is rendeztek.

Az ezt követő években a sportkör fokozatosan bővült a különböző téli-nyári, kinti-benti sportok térnyerésével. Például az úszószakosztály 1926-ban alakult meg, így foglalták össze a kezdeteket az iskola évkönyvében (34. old.): „…felállításával nemcsak az egyik leghasznosabb sportágat nyitottuk meg a tanulók előtt, hanem óhajukat is kielégítettük, bizonyítja a tagok nagy száma: 45-en léptek be a szakosztályba. Gyakorlataikat a Rudas-fürdő uszodájában tartották hetenként egyszer a KISOSz. traingjeinek keretében Kugler Sándor úr vezetése alatt.”

Az 1940/41. évi tanévre már 13 szakosztály működött a sportkörön belül, melynek vezetője Bély Miklós testnevelő tanár volt. A tanulók különböző sportokat űzhettek az asztalitenisztől kezdve egészen a síelésig, a gyakorlóórák mellett pedig intézményen belüli és KISOK (Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja) versenyeken is részt vehettek. Az úszók 1941. április 22-én rendezett házi versenyen mérethették meg magukat különböző távokon és versenyszámokban.

Az iskola gyűjteményében a sportkör úszásszakosztályának emlékplakettje található meg, a fehér színű márvány alapra két fém plakett van rögzítve. A felső, kör alakú plakett (átmérő: 5 cm) két, balra tekintő, egész alakos férfit ábrázol. A hátsó alak római vagy görög öltözetet visel (feltételezhetően Mars/Arész ábrázolása), egyik kezét az előtérben álló ifjú vállán tartja, míg a másikban egy pódiumon Victoria/Niké, a győzelem istennőjének kicsiny alakját emeli a magasba. Az előtérben álló meztelen férfi egy zászlót tart átvetve a jobb vállán. Pereme gyöngysor motívummal díszített, az éremkép alatt a készítő, Berán Lajos (1882–1942) éremművész mesterjegye szerepel. Felirat: "GYAKORLÓ GIMNÁZIUM SPORT-KÖRE"

Az alsó, négyzet alakú plakett (4,5x1,5 cm) felirata: "USZÁS / 1940-41 TANÉV"  A plakett bal alsó sarkában Ludvig Ede gyártói jelzése szerepel.

 

Források:

Bély Miklós: A gimnáziumi testnevelés múltja. Budapest, 1940.

Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgimnáziumának Értesítője és Évkönyvei. 1889/99; 1926/27; 1940/41

 

Írta: Marácz Mónika, Schlay Georgina

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár