Bibliográfus, feldolgozó munkatársat keresünk

Eötvös Loránd Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Gyűjteményszervezési Osztály bibliográfus, feldolgozó
 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Időszaki kiadványok beszerzésének ügyintézése az egyetem számára.
 • Kapcsolattartás a belföldi és a külföldi partnerekkel.
 • Modern dokumentumok formai feltárása.
 • Szakmai tanácsadás, konzultáció feldolgozással, szerzeményezéssel kapcsolatos kérdésekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem (BA), informatikus könyvtáros, könyvtáros és/vagy bölcsész szak ,
 • angol középfokú nyelvtudás
 • MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább alapfokú német nyelvtudás
 • hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Aleph integrált könyvtári rendszer ismerete
 • felsőoktatási könyvtárban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • figyelemkoncentráció,
 • analitikus és fogalmi gondolkodás képessége,
 • szintézisre való képesség,
 • pontosság, precizitás,
 • információforrások azonosítása és értékelése ,
 • tudásalkalmazás képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • "Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez"- a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Török Tünde, osztályvezető nyújt, a +36 1 411 6500/3434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/5803/1(2022) , valamint a munkakör megnevezését: bibliográfus, feldolgozó.
 • Elektronikus úton Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária részére a foigazgato@lib.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. Személyesen jelentkezni az Egyetemi Könyvtár Információs pultjánál, lezárt borítékban, munkakör megjelöléssel lehet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. április 11.

Illusztráció szerzője, forrása:
https://pixabay.com/photos/books-literature-knowledge-5937716/