A CEUPress kiadványai könyvtárunkban

A CEU felajánlásának köszönhetően több tucat CEUPress által kiadott angol nyelvű szakkönyv kerül be hamarosan az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományába. A főleg történelem, művelődéstörténet és eszmetörténet területére, ezek határterületeire elkalauzoló könyvek többségének fókuszában Kelet-Közép-Európa utóbbi 150 éve áll (pl. Quest for a Suitable Past Myths and Memory in Central and Eastern Europe – szerk.: C. F. Dobre – C. E. Ghiţă), de találunk köztük az európai középkori és kora újkori kultúra egyes jelenségeit vizsgáló műveket is. (pl. Peter Burke: Hybrid Renaissance; Angels, Devils – The Supernatural and Its Visual Representation, szerk.: Gerhard Jaritz) 

Az általánosabb, elméleti megközelítésű munkák mellett (Nenad Dimitrijevic: Duty to Respond Mass Crime, Denial, and Collective Responsibility) túlsúlyban vannak azok a művek, amelyek valamely térben és időben meghatározott társadalmi jelenség alapos, monografikus feldolgozását nyújtják. Több kötet is foglalkozik a történelem és a társadalmi emlékezet viszonyával (Remembrance, History, and Justice – Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies, szerk.: V.Tismaneanu – C. Iacob), a térség politikai eszmetörténetével (Dénes Iván Zoltán: Conservative Ideology in the Making), társadalomtörténetével (M. Todorova: Balkan Family Structure and the European Pattern), a népi vallásosságnak egész Európában elterjedt jelenségeivel kulturális antropológiai megközelítésben (The Power of Words – Studies on Charms and Charmings in Europe – szerk.: J, Kapaló, É.Pócs, W. F. Ryan), de találunk olyan különleges témákat is, mint a burek szimbolikus helye a Balkán mentális térképén (Jernej Mlekuž: Burek – A Culinary Metaphor). 

A dokumentumok hamarosan elérhetőek lesznek a könyvtár online katalógusában. 

Illusztráció szerzője, forrása:
https://ceupress.com/