December 7-én, csütörtökön 13:00 órakor a Kölcsönző, a Kutatóterem, valamint a kisebb olvasói terek rendezvény miatt bezárnak. Tanulási lehetőséget 13:00 és 22:00 óra között a Nagyolvasóban és a földszinti Oktatóteremben biztosítunk.

Eredeti oklevelek gyűjteménye – Diplomatarium autographum

A 19. század végén a Könyvtár őrizetében lévő kéziratokból egy új gyűjteményt hoztak létre, amelybe az eredeti jogbiztosító okleveleket sorolták. Összesen 60 oklevél tartozik a gyűjteménybe, amelynek többsége 1526 előtt készült. A középkori oklevelek eddig is elérhetők voltak az EDIT-ben, most azonban a teljes sorozat, azaz az 1527 és 1808 között készült kiadványok is megtekinthetők.

EDIT-elérés

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL