Fogadja örökbe júliusban!

Tarnóczi István jezsuita szerzetes (1626–1689) Nagyszombatban, Kassán, Sopronban, Lőcsén, Győrött tanított, számos vallási tárgyú mű szerzője. Rex admirabilis […] című, Szent László király (ur. 1077–1095) életét ötven verses eulógiumban (magasztalás) leíró műve Johann Christoph Cosmerovius (1652–1685), Matthäus Cosmerovius (1606–1674) fiának bécsi nyomdájában jelent meg 1681-ben.

Két évvel később új címlappal újra kiadták. A mű Szent László legtöbb csodáját metszettel ábrázolja. Hevenesi Gábor Régi magyar szentség (1692) című munkája mellett ez volt a fő forrása a lovagkirály életének a 17. században. Külön figyelmet érdemel a 13. számú metszet, mely a szent 1390-ben Váradon, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt székesegyház előtt felállított, de 1660-ban elpusztított bronz lovasszobrát ábrázolja. Mivel a szobornak megbízható leírása és egykorú ábrázolása nem maradt fenn, felmerült a kérdés, hogy a kép hitelesen ábrázolja-e a lovasszobort. Kerny Terézia azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy annak külalakját a barokk motívumok felismerhetetlenné tették. A másik figyelemre méltó rézmetszet az obszerváns ferences szerzetes, Temesvári Pelbárt prédikációja nyomán híressé vált vízfakasztó csodát ábrázolja. A csoda későbbi krónikásai a Tarnóczynál található elbeszélést és leírást követték a következő évszázadok során. Kerny megállapítása szerint ez az esemény rejtett szimbolikát hordozott, mert könnyen azonosítható volt a korabeli (18–19. századi) nemesi-nemzeti felkelésekkel, felszabadító harcokkal. A példány 1705-ben a nagyszombati jezsuita kollégium tulajdonában volt.

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! További információkért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program.

 

RMK III 508a:1

Tarnóczi István: Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis Hungariae historico-politica, ad Christianam eruditionem elogiis theo-politicis illustrata / authore R. P. Stephano Tarnoczi e Societate Jesu. Viennae Austriae [Wien] : typis Joannis Christophori Cosmerovii, Sac. Caes. Majest. Typographi Aulici, 1681.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár