I. Mátyás és az igazságszolgáltatás – Hunyadi Mátyás-relikviáink a Magyar Igazságügyi Akadémia kiállításán

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteményéből válogatott kötetek tekinthetők meg az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia konferenciatermében a Mátyás-év keretében rendezett kiállításon. A kiállítás anyagát és a leírásokat Knapp Éva, DSc. készítette.

Az I. Mátyás és az igazságszolgáltatás címmel rendezett tárlat kiadványai között szerepel a Cicero híres beszédsorozatát tartalmazó corvina, melyben a szónok Verres szicíliai praetor ellen intézi szavait. A kötet tartalmazza a Hunyadi Mátyást tulajdonosként jelző címert egy díszes szegélydísz alsó ovális keretében. „Kalandos” története során a kódex hadizsákmányként Budáról Isztambulba került. 1877-ben az orosz-török háború előestéjén a magyar egyetemi ifjúság törökbarát tüntetést tartott és a szolidaritás jeleként díszkardot küldött a nagyvezírnek. II. Abdülhamid szultán e gesztusra válaszként 35 olyan kódexet adományozott az Egyetemi Könyvtárnak, melyet valószínűleg még II. Szulejmán csapatai vittek el Budáról, a királyi könyvtárból. A visszaküldött kódexek között 14 corvina is könyvtárunk állományába került, közülük származik a kiállított különleges értékkel bíró mű.

A tárlatvezetés keretében Knapp Éva - többek között - bemutatta a Chronica Hungarorumot, az első Magyarországon nyomtatott könyvet, melynek szövege Hunyadi Mátyás moldvai hadjáratának elbeszélésével zárul. A Budai Krónikaként ismertté vált mű egyedülállósága abban rejlik, hogy az 1470-ben kiadott spanyol történet mellett a második Európában kiadott nemzeti történetként tartják számon.

A konferencia résztvevői megtekinthették a Mátyás király udvarával kapcsolatban álló humanista Marsilio Ficino episztoláit tartalmazó kiadványt, a 42 fametszetet tartalmazó, Thuróczy János-féle Magyarok Krónikáját, mely Bécsújhely Hunyadi Mátyás által történt elfoglalásáig tartalmazza nemzeti történelmünket. A Constitutiones incliti Regni Hungariae (azaz Mátyás király Decretum Majus-a) a magyar jogtörténetben elsőként foglalja össze a magyarországi civil- és büntetőjogot. A kiállított második kiadás fametszetes dedikációs képe a törvénykönyv királyi kézbe történő átadását ábrázolja.  A jogtudós Werbőczy István nádor, ítélőmester és királyi személynök Hármaskönyve a középkori „társadalmi szerződésnek” megfelelően arról tanúskodik, hogy az uralkodó a közösség megbízásából gyakorolja a hatalmat. A bemutatott kötet címlapján legitimációs célzattal Hunyadi Mátyás fametszetes portréja is látható.

A kiállítás a Magyar Igazságügyi Akadémia kétnapos konferenciája nyitórendezvényeként került megrendezésre a Mátyás-év alkalmából. A tárlat 2018. június 29-éig tekinthető meg a Magyar Igazságügyi Akadémia (1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.) épületében.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár várhatóan ősszel a Mátyás király-emlékév alkalmából szintén jubileumi rendezvénnyel tiszteleg a király életműve előtt.