Pro Bibliotheca Universitatis – Az év kitüntetettjei: Acsai János és Orbán Éva Erzsébet

Az idei év karácsonyán Acsai János, az Informatikai és Fejlesztési Osztály, valamint Orbán Éva Erzsébet, a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai részére adományozta az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Pro Bibliotheca Universitatis kitüntető oklevelét, megköszönve magas színvonalú, és intézményünk presztízsét növelő szakmai munkájukat.

Acsai János 1999 óta, több mint két évtizede példamutatóan, elkötelezetten és magas színvonalon látja el az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban feladatait, hat éve az Informatikai és Fejlesztési Osztály tagjaként. Munkáját lelkiismeretesen, körültekintően végzi. Tevékenysége kulcsszerepet játszik a könyvtár digitalizálási tevékenységében, digitális tartalmainak szolgáltatásában és digitális másolatszolgáltatási kéréseinek rövid idejű teljesítésében. A könyvtár saját kiadványainak és egyéb grafikai munkáinak elsődleges képi tartalomkészítője. Rendezvényeink lebonyolításában mindig számíthatnak rá a munkatársai. A könyvtárhoz lojális, szívén viseli a munkájához tartozó legapróbb feladatainak precíz, pontos, végrehajtását.

Orbán Éva Erzsébet 2017 júniusa óta dolgozik az Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési osztályán.  A BTK Romanisztikai Intézet könyvtáraiban, majd az Ókortudományi Intézet Asszirológiai és Hebraisztikai Intézetének könyvtárában végzett állományellenőrzési munkát a kulturális közfoglalkoztatott kollégák irányításával. A karon végzett színvonalas, minden részletre kiterjedő munkája az oktatók és a könyvtárosok szélesebb körében is elismert.

2018 nyarán elkészítette az Egyetemi Könyvtár folyóiratselejtezési projekttervét. A projekt a selejtezésen túlmenően az időszaki kiadványok elektronikus katalógusban való elérhetőségének teljessé tételét, valamint a raktári rend ellenőrzését, az elsorolások folyamatos korrigálását is célul tűzte ki. Ez év végével a projekt fontos állomásához ér: lezárult az a döntési folyamat, amely lehetővé teszi a jogszabályban előírtaknak megfelelően a feleslegessé vált kiadványok felajánlását más gyűjtemények számára.

2019 májusától feladatai közé tartozott az egész egyetem folyóiratbeszerzésének koordinálása, valamint a reklamálással kapcsolatos ügyek intézése, ami egyúttal a hálózat könyvtárosaival való szoros együttműködést is jelenti. Kiváló angol tudásának köszönhetően rendszeresen tart angol nyelvű épülettúrákat, bemutatókat, szívesen vállalja a különféle szakszövegek fordítását.

Nagy tapasztalattal rendelkező kitűnő szakember, aki minden feladatot igényesen, magas színvonalon old meg. Közvetlen munkatársai számára a szakmaisága mellett legalább olyan fontos a segítőkészség, a humánum, melyek személyét hitelessé teszik.

További munkájukhoz sok sikert és örömöt kíván az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársi közössége!

Kitüntetett munkatársaink névsorát itt érheti el.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE, EKSZ - Informatikai és Fejlesztési Osztály, Gyűjteményszervezési Osztály