Kutatási adatkezelés: kötetajánló

Az MTA Könyvtár és Informácós Központ kiadásában megjelent és online ingyenesen elérhető A kutatásiadat-kezelés gyakorlata: Bevett eljárások és kísérleti projektek című tanulmánykötet.

A kötet segítséget nyújthat mindazoknak, akik kutatásaikat a nyílt tudomány elveit követve kívánják végezni, de jó ötleteket és bevált gyakorlatokat mutathat azoknak is, akiktől a kutatásfinanszírozók várják el a nyílt adatkezelést.

 

Tartalomjegyzék

  1. Bevezető (Holl András)
  2. Tanulságok az ELKH-HRDA adatrepozitórium pilot projektek végrehajtása alapján (Holl András)
  3. Idegtudományi kutatási adatok archiválása a CONCORDA magyar adatrepozitóriumba (Fiáth Richárd)
  4. Kis dózisoknál megfigyelhető hiperszenzitivitással és indukált sugárrezisztenciával kapcsolatos adatok gyűjtése és közzététele (Polgár Szabolcs, Madas Balázs Gergely)
  5. A BTK Régészeti Intézet rajzgyűjteményének közzététele a Concordában, európai gyakorlatok a régészeti archiválásban (Horváth Friderika, Kiss Tünde)
  6. Audio kazettáról mesterséges intelligencián alapuló algoritmusba. Veszélyben lévő kutatási adatok megóvása – beszámoló egy pilot projektről és az eredmények további sorsáról (Egyed-Gergely Júlia, Jakab Miklós, Meiszterics Enikő)
  7. A mellékletek mellékesek? Digitális mellékletek vizsgálata az Akadémiai Kiadó folyóirataiban (Smid Dávid, Böhm Gabriella)
  8. Kutatási adatok a bölcsészettudományban (Maróthy Szilvia)
  9. Kutatásiadat-kezelés a csillagászat területén (Holl András)
Illusztráció szerzője, forrása:
https://en.wikipedia.org/wiki/Data#/media/File:Data_types_-_en.svg