Elérhetővé vált az egyetemi doktorok névmutatója

Elérhetővé vált az egyetemen doktori fokozatot szerzett hallgatók nyilvántartása, mely az 1894-től fennmaradt adatokat rögzíti. A Budapesti Tudományegyetemnek ekkor még négy kara volt (Bölcsészettudományi, Jog- és Államtudományi, Teológiai és Orvostudományi), és valamennyi karon adtak ki doktori fokozatot.

1949-ben a Bölcsészettudományi Karból megalakították a Természettudományi Kart, így ettől kezdve ott is lehetett doktori fokozatot szerezni. A levéltárban lévő doktori nyilvántartások összesen 40 239 nevet tartalmaznak: mindazon hallgatók nevét, akik 1894 és 1950 között doktori fokozatot szereztek egyetemünkön. A mutatóban a doktorok neve, születési dátuma (ha megtalálható a nyilvántartásban), tudományterületük, fokozatszerzésük tanéve szerepel a vonatkozó irat levéltári jelzetével.   

A mutató az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában (EDIT) érhető el.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár