K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2024. évi második negyedéves beszámolóján a munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

Az EKSZ minőségfejlesztési jelentés és a Nem megfelelő szolgáltatásokról készített jelentések beszámolója elkészült és elfogadásra került. Az Akadálymentes könyvtár munkacsoport felülvizsgálta és a szükséges helyeken módosította a Fogyatékossággal élő olvasók kiszolgálásának lehetőségei és szabályai az EKSZ könyvtáraiban című segédletet. A dokumentum feltöltésre került az EDIT-be, így minden EKSZ könyvtáros számára hozzáférhetővé vált.  

A Primer kutatások munkacsoport megkezdte az ELTE Minőségügyi Iroda által rendelkezésre bocsátott 2024. évi hallgatói igény- és elégedettségi mérés adatainak kiértékelését, illetve folyamatosan végzi a Minőségirányítási kézikönyvben a felmérésekre vonatkozó szövegrészek felülvizsgálatát. A Folyamatirányítási munkacsoport szintén megtette javaslatait a Minőségirányítási kézikönyv könyvtári folyamatok szabályozására vonatkozó fejezetéhez, és egy megbeszélés keretében egyeztet a folyamatmenedzsment és folyamataudit űrlapjainak módosításáról.

A Kommunikációs munkacsoport a honlapon, az EKSZ-hírlevélben és a Kolibri-levelezőlista 3 hónap – 3 percben című rövidfilmjén keresztül tájékoztatást nyújtott a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről, valamint hozzájárult a K21 beszámoló napok találkozóinak előkészületei és adminisztrációja sikeréhez. A Zöld könyvtár munkacsoport folytatta a környezettudatossági felmérés felülvizsgálatát.

A könyvtárvezetők a második negyedévben öt ülést tartottak, melyeken egyeztettek többek között az új kommunikációs stratégiáról, az EKSZ-CHANGE hírlevélről, a 2025-ös EISZ rendelés aktuális feladatairól, az előző tanévben készült szakdolgozatok EDIT-be töltésének ütemezéséről és a kapcsolódó feladatokról, valamint az új szakdolgozati repozitórium kialakításáról. A vezetők felülvizsgálták és aktualizálták könyvtáruk asszimilációs dokumentumait, illetve részt vettek május közepén egy kétnapos vezetőképzésen. Az EKSZ stratégiaalkotó workshopra 2024. június 18-án és 19-én került sor, melynek keretében elfogadták az EKSZ küldetésnyilatkozatát és jövőképét, valamint a stratégiai célokhoz kapcsolódó feladatokat.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL