Pro Bibliotheca Universitatis – A 2022. év kitüntetettjei

A 2022. év karácsonyán Orbókné Jagiello Anna és Sutócki Kinga, a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai részére adományozta az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Pro Bibliotheca Universitatis kitüntető oklevelét, megköszönve magas színvonalú, és intézményünk presztízsét növelő szakmai munkájukat.

Orbókné Jagiello Anna három évtizeden át nyújtott színvonalas szakmai munkájáért, valamint az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár hazai és nemzetközi kapcsolatainak építésében játszott szerepéért részesült a kitüntetésben. Feladatait folyamatosan magas színvonalon, nagy lelkiismeretességgel és körültekintéssel látta el. Precizitása és segítőkészsége megmutatkozott a magyar és lengyel mellett az egyéb szláv nyelvcsaládba tartozó könyvek és folyóiratok tartalmi és formai feltárása, a Titkárság munkájának támogatása, 2013 és 2018 között pedig a Közönségszolgálati Osztályon a könyvtárhasználók közvetlen kiszolgálása terén. Részt vett a különböző tudományterületekhez kapcsolódó irodalomkutatások összeállításában és az elektronikus információszolgáltatásban is. 2018-tól ismét a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársaként az elektronikus katalógus szakszerű építéséért felelős. Folyamatosan járul hozzá az Egyetemi Könyvtár és Levéltár hazai és a nemzetközi, kiemelten a lengyel kapcsolatainak építéséhez. Rendszeresen végez szak- és ügyviteli fordításokat, kíséri a delegációkat, valamint szakmai bemutatókat tart az Erasmus+ programok keretében érkező pályatársak részére.

Sutócki Kinga elkötelezett munkavégzésével – különös tekintettel az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár folyóiratos központi feladatainak ellátására és az intézmény rendezvényein való közreműködésére – több mint húsz éve jelentősen járul hozzá az Egyetemi Könyvtár és Levéltár jó hírének növekedéséhez. A rábízott feladatokat mindig megbízhatóan, kiemelkedő precizitással és lelkiismeretességgel látta el. Az Egyetemi Könyvtárban töltött évei alatt szaktudását és kompetenciáit elsőként a Közönségszolgálati Osztályon kamatoztatta. 2014-től a Gyűjteményszervezési Osztályon a folyóiratcsoport munkatársaként támogatja a hatékony kommunikációt az ELTE tagkönyvtáraiban dolgozó munkatársakkal és a közbeszerzési partnerekkel történő kapcsolattartás során. Mindemellett feldolgozói munkáit is színvonalasan látja el. Az Egyetemi Könyvtár rendezvényeit lebonyolító csapat tagjaként a könyvtártúrák egyik állandó vezetője, széles körű szolgáltatásaink bemutatásával, könyvtártörténeti információkkal és érdekességekkel hozzájárul az intézmény jó hírének és presztízsének megőrzéséhez és emeléséhez.

További munkájukhoz sok sikert és örömöt kíván az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársi közössége!

Kitüntetett munkatársaink névsorát itt érheti el.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL