The popularity of our library books in 2022

Scientific and scholarly works

 1. Állam [Republic] / Plato

 2. A fiktív és az imaginárius [The Fictive and the Imaginary] / Wolfgang Iser

 3. A kulturális emlékezet [Cultural Memory and Early Civilization] / Jan Assmann

  A tiszta ész kritikája [Critique of Pure Reason] / Immanuel Kant

  A tragédia születése [The Birth of Tragedy] / Friedrich Nietzsche

  Emlékezet és történelem között [Realms of Memory] / Pierre Nora

  Gyermek, család, halál [Child, Family, Death]  / Philippe Aries

  Ión [Ion] / Plato

 1. Poétika [Poetics] / Aristotle

 2. Behálózva [Linked] / Albert-László Barabási

  Történelem és osztálytudat [History and Class Consciousness] / György Lukács

 1. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme[The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism]  / Max Weber

  A szent és a profán [The Sacred and The Profane] / Mircea Eliade

  Angelus novus / Walter Benjamin

  Elmélkedések az első filozófiáról [Meditations on First Philosophy] / René Descartes

  Gorgiasz [Gorgias] / Plato

  Grammatológia [Of Grammatology]  / Jacques Derrida

  Mi a filozófia? [What is Philosophy?] / Gilles Deleuze

  Politikafilozófiai írások [Writings in Political Philosophy] / Jean-Jacques Rousseau

  Rétorika [Rhetoric] / Aristotle

 

Textbooks

 1. Introduction to management / Colin Combe

  Marketingmenedzsment  [Marketing Management] / Philip Kotler, Kevin Lane Keller

 1. Szociálpszichológia [Social Psychology]  / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie

 2. Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Mark Oliver Opresnik

 3. International economics / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

  Pszichológia [Introduction to Psychology]  / Rita L. Atkinson, [et al.]

 1. A közgazdaságtan alapjai [Essentials of Economics] / N. Gregory Mankiw

  Magyar irodalom  [Hungarian Literature] / ed. by Tibor Gintli

  Számviteli ismeretek – érthetően, szórakoztatóan [Accounting – Lucidly and Funnily] / Ágnes Laáb

 1. Fejlődéslélektan [The Development of Children]  / Michael Cole, Sheila R. Cole

 2. Közgazdaságtan  [Economics] / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

 3. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata [The Practice of Social Research] / Earl Babbie

  Bevezetés a szociológiába [Introduction into Sociology]  / Rudolf Andorka

  Görögrómai történelem [Greek and Roman History] / György Németh, György Hegyi W.

  Magyarország története [The History of Hungary, 895-1301] , 8951301 / Gyula Kristó

 1. A befektetések értékelése  [Investment Valuation]  / Aswath Damodaran

  Magyar alkotmánytörténet [Hungarian Constitutional History] / ed. by Barna Mezey

  Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig [Social History of Hungary from the Reform Era to the World War II.] / Gábor Gyáni, György Kövér

  Magyarország története a 19. században [The History of Hungary in the 19th Century] / ed. by András Gergely

  Magyarország története a XX. században [The History of Hungary in the 20th Century] / Ignác Romsics

  Magyarország története, 1301–1526 [The History of Hungary, 1301-1526] / Pál Engel, Gyula Kristó, András Kubinyi

  Üzleti jog – gazdasági civiljog [Business Law - Economic Civil Law] / ed. by Balázs Bodzási, Anikó Grad-Gyenge, Kinga Pázmándi

 

Literature

 1. Bűn és bűnhődés [Crime and Punishment] / Fyodor Mikhailovich Dostoevsky

 2. Halotti pompa [Funeral Pomp] / Szilárd Borbély

 3. A Pendragon-legenda [The Pendragon Legend] / Antal Szerb

  Dorian Gray arcképe [The Picture of Dorian Gray] / Oscar Wilde

  Utas és holdvilág [Journey by Moonlight] / Antal Szerb

 1. Száz év magány [One Hundred Years of Solitude] / Gabriel García Márquez

 2. A 49-es tétel kiáltása [The Crying of Lot 49] / Thomas Pynchon

  A fehér király [The White King] / György Dragomán

  A félkegyelmű [The Idiot] / Fyodor Mikhailovich Dostoevsky

  Állatfarm [Animal Farm] / George Orwell

  Az átváltozás - válogatott elbeszélések [The Metamorphosis – selected short stories] / Franz Kafka

  Édes Anna [Anna Édes] / Dezső Kosztolányi

  Isteni színjáték [Divine Comedy] / Dante Alighieri

  Lolita / Vladimir Nabokov

  Moby Dick / Herman Melville

  Sátántangó [Satantango] / László Krasznahorkai

  Valami népi [Something Folksy] / Krisztián Grecsó

  Vonzások és választások [Elective Affinities] / Johann Wolfgang von Goethe

  Abigél [Abigail] / Magda Szabó

  Mi [We] / Jevgenyij Zamjatyin

Source/author of illustration:
ELTE ULA