Az ELTE pártszervezeteinek iratai az Egyetemi Levéltárban

Az ELTE pártszervezeteinek (MDP, MSZMP) iratanyaga, amely Budapest Főváros Levéltárában található, digitalizált formában már elérhető az Egyetemi Levéltárban is. Az 1954 és 1989 között keletkezett, mintegy 46.000 oldalnyi anyag tartalmazza az egyetemi pártülések iratait, hangulatjelentéseket, fegyelmi ügyeket és az egyes karok, szervezeti egységek alapszervezeteinek dokumentumait. Az iratanyag leírása megtalálható a levéltár fondjegyzékében (http://univa.mflsz.hu/index.php/mszmp-archivumaban-kezelt-iratok), a levéltárban pedig egy részletesebb segédlet is a kutatók rendelkezésére áll. Mivel az iratanyagban nagyon sok a személyes adat, csak tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv támogató állásfoglalásával kutatható.  

MSZMP archívumában kezelt iratok - UnivA

Az iratok az ELTE pártszervezeteinek Budapest Főváros Levéltárában lévő digitalizált másolatai. Az ELTE Levéltárában csak elektronikus formában, pd...

univa.mflsz.hu

Source/author of illustration:
https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar/photos/3627342743968181