2020 legolvasottabb könyvei az Egyetemi Könyvtárban

Szakirodalom
 

 1. Introduction to management / Combe, Colin
 2. Szociálpszichológia / Smith, Eliot R.
 3. Állam / Platon
 4. International economics / Krugman, Paul R.
 5. Magyar irodalom / főszerk. Gintli Tibor
  Számviteli ismeretek - érthetően, szórakoztatóan / Laáb Ágnes
 6. Magyarország története a XX. században / Romsics Ingác
  Marketingmenedzsment / Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane
  Magyar grammatika / szerk. Keszler Borbála
 7. Pszichológia / Rita L. Atkinson – Hilgard, Ernest R.
  Principles of marketing / Kotler, Philip
  Fundamentals of corporate finance / Ross, Stephen A.
 8. Az államalapítás korának írott forrásai / vál., szerk. Kristó Gyula
  A lakoma / Platon
 9. A történész mestersége / Bloch, Marc
  Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1526-1790 / szerk. Sinkovics István
  Görög-római történelem / Németh György
  A közgazdaságtan alapjai / Mankiw, N. Gregory
 10. Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban / Jánosi Mónika
  Klasszikus modernség / Kroó Katalin
  A bolondság története a klasszicizmus korában / Foucault, Michel


Szépirodalom
 

 1. A sötétség mélyén / Conrad, Joseph
 2. Vera / Grecsó Krisztián
 3. Horatius összes művei / Horatius Flaccus, Quintus
  Ha egy téli éjszakán egy utazó / Calvino, Italo
 4. A feleségem története / Füst Milán
  Az üveggyöngyjáték / Hesse, Hermann
 5. Mrs. Dalloway / Woolf, Virginia
 6. A Mester és Margarita / Bulgakov, Mihail
 7. Freskó / Szabó Magda
 8. Antigoné. Oidipusz király / Szophoklész
 9. Mágneshegy / Mán-Várhegyi Réka
 10. Csigaház / Szabó Magda
Source/author of illustration:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár