University Library Service Update 13/11
The library is closed due to COVID-19 crisis. The...
 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Könyvtár

Hungarian

Tájékoztató könyvtáros

Eötvös Loránd Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár Közönségszolgálati Osztály tájékoztató könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános és a könyvtár gyűjteményére vonatkozó tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból. Kölcsönzés, regisztráció, helyben használható szolgáltatások menedzselése. Olvasótermi szolgálat. Könyvtári rendezvények szervezésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség (könyvtáros vagy informatikus könyvtáros),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • hasonló területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office (irodai alkalmazások), MS Windows ismeret
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • további főiskolai vagy egyetemi végzettség történelem vagy magyar nyelv, illetve a könyvtár bármely gyűjtőköri tematikájához kapcsolódó tudományterületen, szakirányon
 • latin, német alapfokú vagy középfokú nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

 • kiegyensúlyozottság,
 • stressztűrő képesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • önálló, precíz munkavégzés,
 • erhelhetőség,
 • csapatmunkára való készség,
 • változó munkarendhez való alkalmazkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mód Zsuzsanna nyújt, a +36 30 385 5980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/5711/1(2019) , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

vagy

Elektronikus úton Kálóczi Katalin részére a foigazgato@lib.elte.hu E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Kálóczi Katalin, Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes jelentkezés esetén az Egyetemi Könyvtár Információs pultjánál, lezárt borítékban, munkakör megjelöléssel kell leadni a pályázatot. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

MTMT adminisztrátor, informatikus könyvtáros

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adminisztrátori feladatainak ellátása, az adatbázis építése. A könyvtár által üzemeltetett intézményi repozitórium tartalmi bővítése. Tudományszervezési feladatok ellátása, kutatási projektek információs támogatása, használóképzés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem, könyvtáros/informatikus könyvtáros,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • MTMT adminisztrációban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • gyakorlott szintű internetes alkalmazások ismerete
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • alkalmazásban is bizonyított digitális kompetenciák
 • felsőoktatási könyvtárban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • oktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő személyiség,
 • csapatmunkára nyitott,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • kiváló (szóbeli és írásbeli) kommunikációs készség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • precizitás,
 • megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Főigazgatói Titkárság részére a titkarsag@lib.elte.hu E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

Bibliográfus, feldolgozó könyvtáros

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Gyűjteményszervezési Osztály bibliográfus, feldolgozó könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kapcsolattartás az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetével: dokumentumok beszerzése, feldolgozás az integrált könyvtári rendszerben, statisztikai adatok szolgáltatása, Stratégiai Adatbázis építése, MTMT adminisztrátori teendők ellátása és felhasználóképzés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség (könyvtáros vagy informatikus könyvtáros),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • integrált könyvtári rendszerek ismerete
 • gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az angolon kívül egyéb modern nyelv alap szintű ismerete
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • ALEPH integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • figyelem összpontosítás,
 • terhelhetőség,
 • rendszerező képesség,
 • kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főigazgatói Titkárság részére a titkarsag@lib.elte.hu E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018.06.09

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Keresés
Szín
Alapítvány
Chat
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
Chat
Anonymous
vodkát akarok!!!!! :D
2019.02.08. 13:01
Vodkát nem tartunk a könyvtárban, de például az Egyetemi Könyvtár közelében számos vendéglátóhely található. :)
Anonymous
Tisztelt Könyvtár Szolgálat! A SciFinder adatbázis elérésével kapcsolatban érdeklődöm. Egyetemi hálózatról próbáltam belépni, a bejelentkezéshez caesar azonosítót és jelszót megadva, de nem működött. Hogy tudnám a legegyszerűbben elérni az adatbázist?
2019.03.22. 14:39
Köszönjük az üzenetet! Kollégáink igyekszenek minél hamarabb elhárítani a problémát, 1-2 nap türelmet kérünk.
Anonymous
???
2019.04.16. 13:51
Anonymous
Látogatójeggyel is van lehetőség az Arcanum Digitális Tudománytáron megnézni a digitalizált folyóiratokat?
2019.04.17. 11:45
Kedves Érdeklődő! Igen, gépeinken szabad a hozzáférés az Arcanum adatbázisaihoz.
Anonymous
Is it free to use the library space and wifi for general public?
2019.06.13. 10:34
Yes, you can use our library and the services free with a visitor's pass which you can get to information desk on ground floor.
Send message, Previous messages
Site color

blue

pink

green

orange

claret

Keresés

ELTEFind

It searches in our online catalogue and digital repository (EDIT).

Old Catalogue

Searches in the holding of the University Library Service.On website

Alacsony felbontáson nézi honlapunkat, ezért tartalma nem jeleníthető meg. Növelje meg az ablak méretét, vagy keresse fel kis felbontásra szánt honlapunkat a http://konyvtar.elte.hu/m oldalon.