Absztraktok – Hagyományok és kihívások 2023.

Plenáris előadások

Garamvölgyi László: Automatizálással támogatott szolgáltatásbővítés az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Könyvtárunkban hosszú előkészítő munka után jelentős technikai fejlesztések valósultak meg, melyek hozzájárultak a szolgáltatások és a nyitvatartási idő kibővítéséhez is. A részben automatizált megoldásoknak köszönhetően mindez nem igényel jelentős humánerőforrás-többletet, sőt egyes szolgáltatások vonatkozásában részlegesen tehermentesíti is a közönségszolgálat munkatársait.

Winkler Bea: Mesterséges intelligencia. 67 év, 67 nap, 67 másodperc – az egyre gyorsabban változó világ lehetőségei és kihívásai a könyvtárosok számára

Az MI jelenünk meghatározó tényezője tudományos és populáris értelemben egyaránt. A technológiai fejlődés elképesztő lehetőségeket adott a kezünkbe, sok esetben korábban ismeretlen veszélyekkel körbe véve. Vajon könyvtárosként tudjuk, értjük-e ezeket a technológiai megoldásokat? Megérthetjük őket egyáltalán? Van olyan, aki érti őket? Lehetséges megérteni őket? Számít-e, hogy értjük-e? Tényleg intelligens, vagy csak intelligensen cselekszik a gép?

Előadásomban gyakorlati megközelítés mellett szeretném néhány, a könyvtárak és könyvtárosok szempontjából fontos nézőpontból körül járni az MI-t és ezen belül is a generatív mesterséges intelligenciát, mint amilyen pl. a chatGPT.

Mesterséges intelligencia és könyvtári automatizálás

Parti Ádám: Leltározás RFID használatával az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtárban 2017 óta használunk RFID technológiát a különféle gyűjtemények dokumentumainak nyilvántartására és az állományvédelem biztosításának érdekében. Ez idő alatt a könyvtárban többször is leltároztunk külön állományrészeket, emellett 2019 és 2022 között teljeskörű állományleltárt is végeztünk. Az előadásból megismerhető az RFID technológia könyvtári felhasználása az OGYK-ban, az RFID-val történő leltározás előnyei és nehézségei, illetve az OGYK leltározási projektjeinek közelmúltbeli tapasztalatai.

Marton Péter: RFID-val támogatott könyvtári automatizálás

Az előadás tematikája:                 

  • Az RFID technológia helye a könyvtárosi munkában – logisztikai feladatok
  • A jelen RFID megoldásai – a könyvtárosi munkát segíti, nem helyettesíti az embert
  • Automatizálás a jövő – az ipari robotizáció lehetőségei a könyvtárban

Kovács Béla Lóránt: Személyre szabott könyvtári szolgáltatások: Könyvajánló rendszer a Méliuszban

Feltöltés alatt.

Takács Dániel: Mesterséges? Intelligencia?

A mesterséges intelligencia fontos buzzwordje 2023-nak, de ritkán tudjuk, pontosan miről van szó. Előadásomban körüljárom, pontosan miről is van szó, mire használhatjuk, és valóban jelent-e veszélyt a munkánkra.

Szűcs Kata Ágnes – Simon Eszter: dHUpla: a kézirattól az automatikus nyelvfeldolgozásig

Előadásunkban azt a munkafolyamatot ismertetjük, amelynek során eljutunk a kézzel írt levelektől a TEI XML fájlokig. Ennek során a közönség olyan lépésekkel ismerkedhet meg, mint az automatikus kézírásfelismerés, a TEI XMl publikáció, illetve a természetesnyelv-feldolgozás egyes szintjei, mint a morfológiai elemzés vagy a tulajdonnév-felismerés. A munkafolyamatot egy példalevélen tervezzük bemutatni. A felület, amelyen publikáljuk az elektronikusan elérhető forrásokat, a Digitális Bölcsészeti Platform: https://dhupla.hu.

Közgyűjtemények hálózatban

Szeberényi Gábor (PTE EK, főigazgató): Integrált hálózati működés és szakkönyvtári feladatellátás a Pécsi Tudományegyetemen – tapasztalatok, megoldások, kihívások

Előadásomban a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont mint könyvtári hálózat felépítésének és működésének bemutatásán keresztül azokra a szervezeti és funkcionális sajátosságokra fókuszálok, melyek a Pécsi Tudományegyetem diverz campus-szerkezetéből, a pécsi Tudásközpont mint centrum sajátosan hibrid feladatellátásából, valamint a modellváltás utáni pécsi felsőoktatási könyvtári támogatás kurrens hangsúlyváltozásaiból fakadóan jelentenek kihívások és tapasztalatokat, illetve igénylik az újabb és újabb megoldások folyamatos keresését.

Schlay Georgina: Az Egyetemi Örökségkoordináció az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár által koordinált hálózat célja a tudás megosztása, a figyelemfelhívás, az egyetemi örökség láthatóvá tétele és egy virtuális egységben való bemutatása. A hálózatba az egyetem számos szervezeti egysége delegált képviselőt, előadásomban az Egyetemi Örökségkoordináció működését mutatom be.

Kelemenné Farkas Katalin: A MOKKA-R működése és fejlesztése – hagyományok és kihívások

A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2005-ben alakult MOKKA-R tagozatának mint szakmai tanácsadó szervezetnek célja többek között a muzeális dokumentumok közös nyilvántartását, katalogizálását és keresését szolgáló összetett számítógépes feladatrendszer megalkotásában történő közreműködés volt. Az előadás a jelenleg futó adatbázisok állapotát, a működésükkel kapcsolatos problémákat és a jövőbeli kihívásokat kívánja felvázolni.

Bergmann Krisztina: Minőségbiztosítás hálózatban

Az előadás bemutatja a minőségbiztosítási rendszer kialakítását és működését az ELTE könyvtári hálózatában. A prezentáció kitér az elmúlt 15 év fontosabb állomásaira, a szükséges szervezeti változásokra és az elért eredményekre. 

Illusztráció szerzője, forrása: