Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Az egyetemen zajló oktatási, kutatási és tanulási tevékenységek könyvtári-információs eszközökkel történő minél hatékonyabb támogatása érdekében 2019. január 1-jén az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár szervezetében létrejött az Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály. Az osztály célja és fő feladata a digitális tartalomszolgáltatás fejlesztése, a tudományos eredmények disszeminációjának támogatása, az Open Science elveinek népszerűsítése, az Open Access publikálás támogatása.

Az osztály operatív tevékenységének főbb területei:

  • az egyetemen keletkezett kutatási eredmények megőrzése,
  • a disszeminációt szolgáló gyűjtemények, adatbázisok működtetése, építése,
  • az egységes egyetemi publikációs adatbázis építésének, és az ehhez kapcsolódó adminisztrátori tevékenységeknek koordinálása a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) országos publikáció-nyilvántartó rendszerben,
  • a teljes szövegű elektronikus dokumentumok kezelése az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT),
  • az ELTE kiadványok DOI-azonosítóinak ügyintézése,
  • az adatbázis-használat oktatásban betöltött szerepének erősítése, tudományos rendezvények, oktatások szervezése,
  • a felsorolt feladatok végrehajtásának koordinálása az Egyetem könyvtári hálózatában, az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban. 

 

Az Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály feladatkörei és a hozzájuk tartozó elérhetőségek:
 
Osztályvezető
Virág Gabriella virag.gabriella@lib.elte.hu    tel.: +36 1 411 6500/3422 ELTE-mellék

MTMT
Szabó Dóra mtmt@lib.elte.hu     tel.: +36 1 411 6500/3436 ELTE-mellék
Móring Tibor mtmt@lib.elte.hu   tel.: +36 1 411 6500/3419 ELTE-mellék

EDIT
Virág Gabriella editadmin@lib.elte.hu     tel.: +36 1 411 6500/3422 ELTE-mellék
Móring Tibor editadmin@lib.elte.hu  tel.: +36 1 411 6500/3419 ELTE-mellék

Adatbázisok, EISZ-ügyintézés, Oktatásszervezés
Nagy Roland nagy.roland@lib.elte.hu      tel.: +36 1 411 6500/3424 ELTE-mellék

DOI-azonosító ügyintézése
Virág Gabriella doi@lib.elte.hu      tel.: +36 1 411 6500/3422 ELTE-mellék

Open Access ügyintézés
Nagy Roland oa@lib.elte.hu     tel.: +36 1 411 6500/3424 ELTE-mellék