Könyvtári Tanács

A Könyvtári Tanács (KT) az Egyetemi Könyvtári Szolgálat operatív testülete; az ELTE vezetését a szükséges döntések előkészítése és végrehajtása során tanácsadó, véleményező és ellenőrző hatáskörében segíti.

A működésére vonatkozó általános rendelkezések az ELTE SZMSZ 106. §-ban találhatóak.

A KT tagjainak listája elérhető az ELTE honlapján.