oktatóknak

Ki kölcsönözhet? Minden 14 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgár kölcsönözhet. Kölcsönözni csak személyesen, érvényes kölcsönzőjeggyel tud. Fogyatékossággal élő személyek egy kölcsönzéssel írásban meghatalmazott személy közvetítésével is kölcsönözhetnek. Meghatalmazás formanyomtatvány Mit kölcsönözhetek? Az online katalógusban szereplő, minden kölcsönözhető státuszú dokumentum kölcsönözhető. Nem kölcsönözhető dokumentumok:
Az ELTE Könyvtár WebApp az Egyetemi Könyvtár és Levéltár által fejlesztett, a kari könyvtárak számára is elérhetővé tett, mobileszközökre szánt könyvtári webalkalmazás. Az applikáció kiváltja a papíralapú olvasójegyet és számos további szolgáltatást is kínál.
Amennyiben Ön ELTE-polgár, az ELTE Könyvtár WebApp használatával lehetősége van személyes kontaktus nélkül, online beiratkozni, illetve tagságát meghosszabbítani egyes ELTE-könyvtárakban. A személyazonosság igazolására Neptun-hitelesítést használunk.
Különgyűjtemények használata A különgyűjteménybe tartozó dokumentumokat csak helyben, a Kutatóteremben tanulmányozhatja érvényes kölcsönzőjegy birtokában, kutatási nyilatkozat kitöltése után. Kutatási nyilatkozat Ha a kért dokumentumról fakszimile vagy digitális másolat is rendelkezésre áll, az eredeti dokumentum csak engedéllyel kutatható.
Látogatójeggyel az olvasótermekben látogatójeggyel ingyenesen használhatja valamennyi nyomtatott és elektronikus törzsgyűjteményi (1801 után megjelent), raktári vagy szabadpolcon elhelyezett könyvet, valamint a megközelítőleg 12 ezer címet tartalmazó folyóirat-gyűjteményt. Kölcsönzőjegy birtokában lehetősége van a tájékoztató szolgálat munkatársaitól mobiltelefonok, tabletek, laptopok töltésére alkalmas külső akkumulátor (power bank) kölcsönzésére is a könyvtári tartózkodás idejére. A különgyűjtemények csak kölcsönzőjeggyel és engedéllyel, kutatási nyilatkozat kitöltése után kutathatók. Helyben használatukról itt tájékozódhat.