Gratulálunk kitüntetettünknek! – Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Dr. Bodnár Ilona könyvtárvezető

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtárának könyvtárvezetője, Dr. Bodnár Ilona több évtizedes könyvtárosi, könyvtárvezetői és oktatói tevékenysége, valamint a modern sportszociológia szemléletének, kutatásmódszereinek, illetve gyakorlatának népszerűsítésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, munkájához és célkitűzései megvalósításához további sok sikert kívánunk.

Source/author of illustration:
ELTE EKL