Álláslehetőség – Digitális tartalomfejlesztő, informatikus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Informatikai és fejlesztési Osztály digitális tartalomfejlesztő, informatikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Online szolgáltatási felületek, honlapok kialakítása (CMS rendszerben és/vagy PHP),
 • jelenlegi online szolgáltatásaink technikai támogatása (kivéve integrált könyvtári rendszer, online katalógus),
 • részvétel a könyvtár informatikai eszközeinek üzemeltetésében, karbantartásában, • részvétel a könyvtári digitalizációban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, /emelt szintű szakképesítés/ technikum/ felsőfokú képesítés,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • webes vagy programozó szakirányú akkreditált tanfolyam/képzés képesítése pl.: webfejlesztő, webprogramozó, multimédia-alkalmazás fejlesztő, PHP programozó, CMS weblapkészítő
 • hasonló területen szerzett 1-3 év tapasztalat
 • legalább egy tartalomkezelő-rendszer (CMS) gyakorlott szintű ismerete (pl.: Drupal, Wordpress)
 • PHP nyelv alapszintű ismerete
 • gyakorlott szintű hardverismeret
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem, informatikus könyvtáros, programtervező informatikus, informatika tanár, egyéb, munkakör szempontjából releváns szakok,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • PHP nyelv haladó szintű ismerete
 • hálózati ismeret
 • grafikai és videószerkesztő program(ok) ismerete
 • legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • közgyűjteményi informatika területén szerzett szakmai tapasztalat
 • webprogramozásban szerzett szakmai tapasztalat
 • (web)szerverüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • fejlődőképesség, önfejlesztés,
 • felelősségvállalás, felelősségtudat,
 • önállóság, döntésképesség,
 • precíz, pontos munkavégzés,
 • megoldások dokumentálásának képessége,
 • eredmény és problémamegoldási centrikusság,
 • jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez- a nyomtatvány a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyi László, mb. főigazgató-helyettes, osztályvezető nyújt, a +36 1 411 6500/3448 -os telefonszámon vagy e-mailen: garamvolgyi.laszlo@lib.elte.hu

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/15439/1(2021) , valamint a munkakör megnevezését: digitális tartalomfejlesztő, informatikus.
 • Elektronikus úton Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária részére a foigazgato@lib.elte.hu E-mail címen keresztül
 •  Személyesen: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. Személyesen jelentkezni az Egyetemi Könyvtár Információs pultjánál, lezárt borítékban, munkakör megjelöléssel lehet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Illusztráció szerzője, forrása:
https://pixabay.com