Kutatástámogató könyvtáros munkatársat keresünk

Eötvös Loránd Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály kutatástámogató könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • DOI adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Folyóirat-menedzsment (OJS) adminisztrátori feladatok ellátása.
 • Munkaköréhez tartozó tématerületeken felhasználói képzések összeállítása, megtartása.
 • Részvétel az MTMT intézményi, kari adminisztrátori feladatok ellátásában, valamint az egyetemi EISZ adminisztrátori feladatok ellátásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /Egyetem (BA), informatikus-könyvtáros, könyvtáros, és/vagy bölcsész szak,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • MS Office irodai alkalmazások ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • felhasználói képzésben, oktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerező képesség,
 • terhelhetőség, stressz-tűrés,
 • önállóság, döntésképesség,
 • kommunikációs képesség,
 • pontosság, precizitás,
 • digitális technológiák alkalmazása,
 • projekttervezés és projektmenedzsment,
 • oktatási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • "Nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez"- a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Klára, főigazgató-helyettes, osztályvezető nyújt, a +36 1 411-6500/3420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/5457/1(2022) , valamint a munkakör megnevezését: kutatástámogató könyvtáros.
 • Elektronikus úton Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária részére a foigazgato@lib.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. Személyesen jelentkezni az Egyetemi Könyvtár Információs pultjánál, lezárt borítékban, munkakör megjelöléssel lehet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Illusztráció szerzője, forrása:
https://pixabay.com/photos/startup-business-people-students-849804/