Mohács előtti oklevelek az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Örömmel adjuk hírül, hogy elkészült a Mohács előtti oklevelek leírása az integrált könyvtári rendszerben és ezzel párhuzamosan elérhető a digitalizált változatuk az EDIT intézményi repozitóriumban. Az elektronikus változatokat a Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár / Levélgyűjtemény (eredeti oklevelek és autográf levelek) kategóriában lehet megtalálni. A könyvtári katalógusban való feldolgozáshoz a következő kiadványt használtuk forrásul: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. A kötetből az Egyetemi Könyvtárhoz tartozó oklevelek váltak hozzáférhetővé a katalógusban és digizalizált változatban.