Az Egyetemi Könyvtár folyóirat-gyűjteménye kb. 12.000 címet tartalmaz, megközelítőleg 207.000 kötetben. Az állomány legértékesebb részét képezi az 1800 előtt megjelent, több mint 400 féle, közel 4.000 kötetnyi periodika. A külföldi, zömében német, angol és francia nyelvű időszaki kiadvány mellett az első magyar nyelvű folyóiratok közül 18-at őrzünk ebből a korszakból.

Az Egyetemi Könyvtár elsődleges feladata minden korban az oktatást és kutatást szolgáló tudományos szakirodalom gyűjtése volt. Nyilvános könyvtárként igyekezett átfogó képet adni a kor műveltségéről is, ezért az állománygyarapításnál mindig nagy hangsúlyt kapott a külföldi szakfolyóiratok, magas színvonalú ismeretterjesztő lapok folyamatos beszerzése.

A könyvtár korai történetében a természetfilozófiai, teológiai, eszmetörténeti folyóiratok kerültek előtérbe, később a mai tudományágak csíráinak megjelenésével, szétválásukkal, a gyűjtőkör megváltozásával és az egyetemi karok fejlődésével túlsúlyba kerültek a történettudományi, filozófiai, egyház- és vallástörténeti, jogtudományi folyóiratok. 

A könyvtárban megtalálhatók a magyar hírlapirodalom jelentős emlékei és az első önálló magyar nyelvű irodalmi folyóiratok is.

Jelentős a könyvtár naptárakból és névtárakból álló gyűjteménye is. Az 1800 előtti időszakból kb. 60 db található belőlük, de a 19. századtól – amikor művelődéstörténeti szerepük megnőtt – már kb. 700-zal rendelkezünk.

A kalendáriumok mellett igen nagy történeti forrásértéke van a kutatók számára az egyházi schematizmusoknak, melyek magyar és külföldi egyházmegyék egyházi méltóságainak név- és címtárát tartalmazzák. Ezekből körülbelül 200 található a könyvtár folyóirat-gyűjteményében.

Könyvtárunk folyóirat-állományának teljes egésze kereshető az online katalógusunkban.

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL