Mozaikok az ELTE örökségéből – 2022. október

A hónap műtárgya – Rektori talár 

1960-ban László Gyula által tervezett, nercprémmel szegélyezett rektori talár. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjén, a Nagyszombati Egyetemen külföldi mintára ünnepi alkalmakkor a tisztségviselők és a tanárok díszruhába öltöztek. 1784-ig bezárólag az ünnepélyes ornátus a jezsuiták viseletéhez hasonló fekete, hosszú „talárból” és az „epomisból” (köpenyből) állt, amely a rektor és dékánok esetében vörös színű bársonyból készült. Az öltözethez tartozott még egy sötét vörös színű föveg is, az úgynevezett „birétum”. II. József rendelete alapján 1784-ben feloszlanak a szerzetesrendek és ennek vonzataként az egyetemeken megszüntették a talárok és köpenyek használatát a monarchia teljes területén. 1785-ben mind a négy kar díszöltözeteit kötelességük volt felküldeni Budára, ahol elárverezték a ruhákat. 

Ezután nem kerül sor újabb tanári viselet kialakítására, ezért a díszmagyar öltözet viselése válik a szokás részévé az egyetemi ünnepségeken. Ez a hagyomány egészen a Horthy-korszak végéig életben marad. 

Az ezt követő időszakban az öltöny válik az ünnepségek kötelező viseletévé, egészen 1960-ig, az egyetem alapításának 325. évfordulójáig. A jubileumi évre készülve Ortutay Gyula rektor kezdeményezésére az Egyetemi Tanács határozatot hoz új pedumok, láncok és díszöltözet elkészíttetésére. A talárok elkészítéséhez a Művelődésügyi Minisztériumtól kellett engedélyt kérni, melynek költségét akkoriban nyolcezer forintra becsülték. A tervezéshez László Gyula régész professzor urat kérték fel.

Az 1960-ra elkészült és a mai napig használatban lévő rektori és dékáni ornátus csak köpenyből áll. Egyszerűségében és formájában a protestáns prédikátorok palástjához hasonlít. Anyaguk fekete szövet, bélésük és gallérjuk színes selyemszövet. A rektori talár esetében ez piros, és annyiban számít díszesebbnek a dékáni talároknál, hogy nercprém szegélyezi. A palástokhoz nercprémes bocskai fövegek tartoznak a köpenyhez illő színű selyembetéttel ellátva. Az ünnepi viselet részét képezi továbbá a rektori és dékáni lánc. Az eredeti talár jelenleg már nincs használatban, 2017-ben új rektori talár készült, amely szinte mindenben megegyezik elődjével, a prém színe lett más csupán, és a belső bélés kiegészítésre került egy belső zsebbel. 

Talár viselésére az Eötvös Loránd Tudományegyetemen csak a rektor, rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek jogosultak, és az egyetemhez kapcsolódó ünnepségeken (tanévnyitó, díszdoktori avatás, doktoravatás, jubileumi diplomaátadó, diplomaosztó) öltik magukra. A rektor ezenkívül felveheti a díszöltözetet meghívottként a társegyetemek és külföldi egyetemek ünnepségein. 

 

Forrás: Papp József: Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Budapest, 1982.

Írta: Kovács-Molnár Bianka
Fotó: Kuttner Ádám 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Fényképet készítette: Kuttner Ádám