Sikeresen zárult a Jezsuita – Pray – Kódex című tudományos konferencia

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az Országos Széchényi Könyvtárral, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetével, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltárával közösen rendezett tudományos előadás-sorozatot 2023. szeptember 28-án és 29-én a Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulója alkalmából.

A rendezvény nyitóeseményeként Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója köszöntötte a vendégeket, melyet Dr. Borhy László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának nyitóbeszéde követett. Rektor úr beszédében az egyetem legelső, jezsuita korszakáról emlékezett meg, majd Pray György jezsuita tudós munkásságát és életművét méltatva kiemelte, hogy „nem szabad elfeledkeznünk hatalmas kéziratgyűjteményéről sem, amellyel megteremtette az Egyetemi Könyvtár kéziratgyűjteményének alapját, és neki köszönhető, hogy a nagy jezsuita forrásgyűjtők, Hevenesi Gábor és Kaprinai István kéziratai szintén könyvtárunkba kerültek”.

P. Koroknai Zoltán jezsuita szerzetes atya, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának SJ socius provincialisa különös örömnek tartotta, hogy a rendezvényre a könyvtárpalota épületében kerülhetett sor, melyben egykor Pray György második őrként végzett feladatokat. Felidézve a jezsuita rend 17773-as feloszlatásának Pray György sorsára nézve súlyos negatív következményeit, hangsúlyozta, hogy a nélkülözések ellenére is elkötelezett hűséggel látott el tudományos és könyvtárvezetői tevékenységet.

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében a Pray György által a magyar tudományos és közgyűjteményi életben letett alapkövekre utalt, melyekre a mai napig építeni lehet. Kulturális örökségünket pedig úgy tudjuk átörökíteni a jövő generációi számára, ha ápoljuk őseink, példaképeink emlékét, melyhez kiváló alkalmat és példát szolgáltat a jelen esemény.

A kétnapos konferencia első napján az ELTE Egyetemi Könyvtár Nagyolvasójában a jezsuiták oktatási tevékenységéről, a Jézus Társasága feloszlatásáról és Pray György, a jezsuita tudós munkásságáról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

Az előadás-sorozat másnapján pedig az Országos Széchényi Könyvtárban a Pray-kódex, a Halotti beszéd, a latin (liturgikus) nyelv és népnyelv témaköreiben hangzottak el szakértői prezentációk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL