Egyetemi alapítólevelek és alapítványok

Az Egyetem legfontosabb jogbiztosító iratait a mindenkori rektor irodájában, egy fémládába zárva őrizték. Később, 1952-ben átadták letétként az Egyetemi Könyvtárnak, a Levéltár megalakulása után pedig annak őrizetébe került. A mintegy száz darab irat közt megtalálható az egyetem alapítólevele, illetve azok az alapítványok, amelyeket a 19-20. században különböző célokra magánszemélyek, volt hallgatók, rektorok, oktatók hoztak létre. Az iratok részletes leírása megtalálható: http://univa.mflsz.hu/index.php/alapitolevelek-alapitvanyi-iratok  

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Levéltár