550 éves a Budai Krónika, a magyar nyomdászattörténet első kötete

Megjelenés ideje
Megjelenés helye
papageno.hu
Alcím
MIKSÓ Péter - SZATMÁRI-LÁVAI Zita

Megjelenés formátuma

Megjelenés fajtája

Intézmény

Terjedelem

Nyelv

Hatókör

Forrás helye
https://papageno.hu/featured/2023/07/550-eves-a-budai-kronika-a-magyar-nyomdaszattortenet-elso-kotete/
Szövegrész

" [...] A kötet egyedülálló az európai művelődés és tipográfia történetében, ugyanis nem ismerünk több példát arra, hogy egy azonos kultúrkörbe tartozó nép első nyomtatványában a saját történelmét örökítse meg. A Chronica Hungarorum feltételezhetően kétszáz-kétszázötven eredeti példányából mindössze tíz maradt fenn a világon, e köteteket Szentpétervártól Princetonig a világ híres könyvtáraiban, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárban és az ELTE Egyetemi Könyvtárban őrzik. A magyar nemzeti bibliotéka példánya teljes, és napjainkig mindössze kétszer készült hasonmás kiadás róla: 1900-ban és 1973-ban. Az 550. évforduló alkalmából az OSZK Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész és Varga Bernadett irodalomtörténész szerkesztésében, valamint Schöck Gyula jeles magyar könyvművész gondozásában jelentette meg a művet a jubileumi évszámnak megfelelően 550 példányban. [...]"