Az EDIT tematikus kategóriákba rendezett gyűjteményekből áll. A kategóriák és gyűjtemények kialakításánál az ELTE igényeit tartjuk szem előtt.

A kategóriák a következők:

Publikációk

Tudományos és egyéb publikációk, alkotások, konferencia előadások gyűjteményei.

A tudományos publikációk feltöltése az MTMT-n keresztül történik a szerző, illetve az általa megbízott MTMT adminisztrátor által.

Az ELTE-polgárok publikációs tevékenységének nyilvántartásáról a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás rendelkezik.

ELTE Folyóiratok, kiadványok

Az ELTE vagy valamely egysége által kiadott folyóiratok, emlékkönyvek, konferenciakötetek, egyéb kiadványok gyűjteményei.

TDK/OTDK dolgozatok

Az egyetem hallgatói által készített TDK és OTDK dolgozatok gyűjteményei.

Szakdolgozatok

Az ELTE-n készült szakdolgozatok gyűjteményei.

A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri jogszabályok értelmében az itt található anyagok (amennyiben a szerző másként nem rendelkezik) korlátozottan férhetők hozzá. A kéziratos szakdolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. A szakdolgozatokhoz való hozzáférésről bővebben a Hozzáférés menüpont alatt olvashat.

Disszertációk (ELTE PHD)

Az ELTE-n keletkezett PhD-dolgozatok gyűjteményei. A disszertációk közzétételéről a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, I. kötete, Szervezeti és Működési Rend 12 sz. melléklete. Doktori Szabályzat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, II. kötete, A Hallgatói Követelményrendszer 6. sz. mellékelte. Doktori Szabályzat rendelkezik.

Az EDIT-ben tárolt PhD értekezéseket aratja a DART-Europe e-Theses portál.

Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárainak elektronikus és digitalizált dokumentumai.

Oktatási anyagok

Az egyetem oktatási célú elektronikus dokumentumainak gyűjteményei, amelyekben a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda által a fogyatékossággal élő hallgatók számára adaptált tankönyvek is találhatók. A tananyagok akadálymentes, adaptált változata csak az arra jogosult (a fogyatékosügyi koordinátoroknál regisztrált) hallgatók számára érhetők el.

Egyetemi Fotótár

Az ELTE fényképgyűjteménye.

Videótár

Az ELTE Videostúdióinak gyűjteményei.

A videótár csatlakozott az eduOER projekthez, amely a multimédiás, nyílt oktatási erőforrások hatékonyabb megosztását és terjesztését célozza európai szinten.

Útmutatók, szabályzatok, katalógusok

MTMT és EDIT tájékoztató anyagok, segédletek, valamint könyvtári katalógusok gyűjteményei.

Levéltári és Irattári dokumentumok

Beszámolók, szabályzatok, formanyomtatványok gyűjteményei.

Szabadalmak, Pályázati termékek

Pályázati dokumentáció és szabadalmak gyűjteményei.

Illusztráció szerzője, forrása:
https://edit.elte.hu és https://www.anthonyboyd.graphics/mockups/ipad-pro-with-keyboard-mockup/