Az ELTE igényelt Read and Publish megállapodásai 2021-ben

2021-ben az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programon keresztül várhatóan előfizetett adatbázisok közül hathoz tartozik ingyenes Open Access publikálási lehetőség. Az EISZ és a kiadók között létrejött előfizetői megállapodás értelmében az OA megjelenést a cikkek levelezőszerzője igényelheti, akinek ELTE affiliációval kell rendelkezni ahhoz, hogy a megjelenés APC díj megfizetése nélkül történjen. 

A támogatás igénylésekor kérjük az alábbi rektori utasítások figyelembevételét: 

6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról  
https://www.elte.hu/dstore/document/1248/ru_2012_06.pdf

6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás melléklet: tájékoztató segédlet az MTMT működéséhez
https://www.elte.hu/dstore/document/1249/ru_2012_06_taj.pdf

6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
https://www.elte.hu/dstore/document/1214/ru_2015_06.pdf

5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről
https://www.elte.hu/dstore/document/1203/ru_2017_05.pdf

7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos levelezése során használatos elektronikus levélcímekről
https://www.elte.hu/dstore/document/1235/ru_2013_07.pdf

 A nyílt hozzáférésű publikálásra vonatkozó tudnivalók adatbázisonként a következők (részletekért kattintson a kiadó nevére): 

Központi tájékoztatás és információ: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály oa@lib.elte.hu

Illusztráció szerzője, forrása:
https://www.wikidata.org/wiki/Q45400320#/media/File:Open_access.svg

Az EISZ-en keresztül igényelt adatbázisportfólió 2021-re

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) portfóliójából az ELTE 2021-ben 37 adatbázis előfizetését tervezi, amelyek közül hathoz tartozik ingyenes Open Access publikálási lehetőség (Akadémiai Kiadó, Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Springer és Wiley).

Az adatbázisok tartalmáról és elérhetőségéről részletesebb információkat az EKL honlapján az Adatbázisok menüpontban találhatnak.

 • ACM Digital Library
 • Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
 • Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)
 • Akadémiai Kiadó Szótárai
 • Attraktor Kiadó
 • Balassi Kiadó
 • Cambridge University Press (CUP) Journals
 • Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection
 • De Gruyter Journals
 • EBSCO – Academic Search Complete
 • EBSCO – Legal Source
 • Elsevier – ScienceDirect
 • The Case Journal
 • Gondolat Kiadó
 • JSTOR essential collection
 • Kalligram Kiadó
 • Kortárs Kiadó
 • Kossuth Kiadó
 • Kriterion Kiadó
 • Kronosz Kiadó
 • L’Harmattan Digitális Adatbázis
 • MathSciNet
 • Mentor Könyvek Kiadó
 • Múlt és Jövő Kiadó
 • Napvilág Kiadó
 • Osiris Kiadó
 • Oxford University Press (OUP) Journals
 • Sage Publishing
 • SciFinder-n 
 • Springer Nature – Springer Journals (SpringerLink) + Nature Journals
 • Szaktudás Kiadó
 • Szent István Társulat
 • Tinta Könyvkiadó – SzakKönyvTár
 • Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár
 • Typotex – Interkönyv
 • USC SOÁ VHA
 • Wiley Online Library Full Collection

 

Illusztráció szerzője, forrása:
https://pixabay.com/illustrations/student-book-library-education-5523377/

K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság idei harmadik negyedéves beszámolójára Teams-megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság aktívan részt vesz az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) Dokumentumrendezési projektjében, melynek célja az EKSZ keretében keletkezett iratok rendszerezése a hosszú távú megőrzés és visszakereshetőség biztosítása érdekében.

Megtörtént a 2021. évi szervezeti kultúra felmérése alapján az eredmények kiértékelése. A kérdőív kitöltése során munkatársaink a pandémia alatt megváltozott munkarend, a távmunka, valamint az ideiglenes rendelkezések és a munkaszervezés témájában foglalhattak állást. A kiértékelés az EDIT-repozitóriumban érhető el.

Az idei hallgatói igény- és elégedettségi mérések eredménye összesítés alatt áll.

Az auditált folyamatleírásokat érintő javaslatok kigyűjtése elkészült. Az észrevételek, módosítási javaslatok alapján a folyamatleírások felülvizsgálatát és korrekcióját követően a végleges dokumentumok a Könyvtári Tanács elé kerülnek jóváhagyásra.

A Zöld Könyvtár Munkacsoport tagjai egy zöld virtuális gyűjtemény kialakításán dolgoznak, melynek keretében összegyűjtik a témához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus forrásokat.

Az Akadálymentes Könyvtár Munkacsoport pedig a könyvtárosok részére szánt komplex, folyamatosan aktualizálható akadálymentes könyvtárhasználati útmutató összeállítását végzi.

A könyvtárvezetők a teljesítményértékeléshez kapcsolódó elismerési rendszer kidolgozásáról, az RFID-beszerzésekről, a könyv- és folyóirat közbeszerzési eljárásokról, az új EKSZ-portálon létrehozandó kutatástámogatási menüpontról, az adatbázisrendelésekről és a folyamatos fejlesztésekről egyeztettek.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről weboldalunkon adunk rendszeres tájékoztatást, munkatársaink a Kolibri-levelezőlistánkon közzétett animációs rövidfilm segítségével informálódhattak a minőségirányítás terén végzett munkánkról és szakmai előmenetelről.

Újabb fejlesztéseinkről és eredményeinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Könyvtárismeret és irodalomkutatás – Online kurzus

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat ismét elindítja online könyvtári kurzusát. A Könyvtárismeret és irodalomkutatás moduljai hasznosak lehet mindazok számára, akik tudatos információfelhasználóvá szeretnének válni, illetve új tanulásmódszertani ismeretekre vágynak.

A kurzus résztvevői a könyvtárhasználati ismereteken túl hasznos tanulási és olvasási technikákat sajátíthatnak el. Megtudhatják többek között, milyen tanulási típushoz tartoznak, milyen módszerekkel tudják a tananyagot a leghatékonyabban elsajátítani, és hogyan képesek az idejüket menedzselni. A céltudatos és praktikus időgazdálkodáshoz segítségként a modulból letölthető időterv, és a vizsgaidőszakra vagy a szakdolgozatírás idejére aktualizált napi teendőlista is a hallgatók rendelkezésére áll.

A kurzus bemutatja a gondolattérkép készítésének online változatát, mely azon túl, hogy támogatja a tananyag belső logikájának felismerését, és a tartalomstrukturálást, élményszerűvé is teszi a tanulás folyamatát.

A tanulmány- és szakdolgozatírók hasznos információkat kaphatnak az adatbázisok és a könyvtári keresőrendszerek használatáról, a hatékony internetes keresésről és a helyes hivatkozási típusokról, valamint a Zotero hivatkozáskezelő alkalmazást is megismerhetik. A magyar szerzői jogban való eligazodáshoz és az etikus információfelhasználáshoz pedig rövid áttekintést és útmutatót kínálunk az érdeklődőknek.

Jelentkezés:

A kurzus 2021. november 2. és december 10. között bármikor elvégezhető rugalmas időbeosztásban, akár modulonként is. Regisztrálni itt lehet 2021. november 20-áig.

A kurzus moduljai:

 1. Könyvtárhasználat
 2. Tanulásmódszertan
 3. Információkeresés
 4. Keresés az adatbázisokban
 5. Interneten való keresés
 6. Szerzői jog, etikus információfelhasználás, hivatkozás

(Az 1. és 2. modul inkább első évfolyamosoknak ajánlott, a többi modul valamennyi érdeklődő számára hasznos tudásanyagot tartalmaz.)

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKSZ

Egyetemtörténeti séták a Trefort-kertben

2021 őszén Schlay Georgina muzeológus és Kósa-Grimm András Kristóf történész folytatta egyetemtörténeti sétáit az ELTE BTK campusán. Schlay Georgina beszámolója következik.

Az ELTE BTK egykori hallgatójaként, valamint az ELTE EKL Levéltár munkatársaként szeretek visszajárni a Trefort-kertbe. Az egyetemi örökségkoordináció célja, hogy nagyobb nyilvánosságot biztosítsunk az ELTE egyetemi gyűjteményei és kulturális öröksége számára, így a személyes nosztalgia mellett a séták lehetőséget teremtenek arra, hogy a campus épületeinek történetén keresztül az egyetemi gyűjteményeinkre is felhívjuk a figyelmet. Mivel a séták tartalmát mindig a nyitva tartó épületekhez és termekhez, valamint a látogatói igényekhez igazítjuk, így minden alkalom más és más, az előadók számára is lehetőséget teremt, hogy egy-egy felkészülés vagy sétáló története alapján újabb szeletélt ismerjük meg az egyetem múltjának.

2021. október 7-én az Egyetem megnyitja kapuit rendezvénysorozat keretében az Alumni tagjai vettek részt a sétán. A csoport lelkesen vágott bele az egyetem majdnem 400 éves múltját átfogó, de elsősorban a campus épületéinek történetére reflektáló túrába. Mivel olyan időpontban rendeztük meg, hogy a B épület nagyelőadó termében éppen nem volt óra, így betekinthettünk. A campus első épületeként 1872-ben adták át, Ferenc József is meglátogatta. Eredetileg a Vegytani Intézet számára készült, így a tervezésében Than Károly is részt vett, nyugati példák alapján a korszerű természettudományos oktatást biztosította. Középen a 300 fős nagyelőadó kapott helyet, míg a jobb szárny alagsorában a kémiai szertár. Az előadóterem ma a kar 2. legnagyobb tere, míg az egykori szertár vastag biztonsági ajtói mögött a Régészettudományi Intézet éremgyűjteménye található. A rendezvényen készült fényképek megtekinthetőek az Alumni Központ honlapján.

2021. október 13-án Varga Zsuzsanna (ELTE BTK Történeti Intézet) felkérésére Beregszászról érkezett történészhallgatók és tanáraik számára mutattuk be a campust. A sétát az egyetemtörténeti fényképgyűjtemény archív fotóival (megtekinthetőek digitálisan itt) színesítettük. A séta különlegessége volt, hogy betekinthettünk a Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtárának termébe. A campus D épületét eredetileg Eötvös Loránd közreműködésével a Fizikai Intézet számára építették 1886-ban, a központi épületrész bal szárnyában a könyvtár kapott helyett, melynek műemlék-berendezése a mai napig különleges hangulatot biztosít a könyvtárnak. A séta végén a kari Tanácsteremben pihentünk meg, itt nyílt lehetőség fényképészkedésre is. Az érdeklődő csoport még aznap délután az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Ferenciek terén található könyvtárpalotáját is bejárta Sutócki Kinga vezetésével.

A séták kellemes őszi időjárás mellett, jó hangulatban teltek.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Egyetemtörténeti fényképgyűjteményünk korszerű tárolása

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2020-ban sikeres NKA-pályázatot adott le az egyetemtörténeti gyűjtemény fényképei számára tárolótasakok beszerzésére. 

A megfelelő állományvédelem biztosítása a hosszútávú megőrzés alapja. Az átlátszó iSafe polipropilén tasakok lehetővé teszik, hogy a fényképeket nemcsak a portól, hanem a kutatás-feldolgozás során az ujjlenyomatoktól is megvédhessük. A nagyobb méretű fényképekhez vásárolt FILLA félig áttetsző papírtasakok pedig az állományvédelmi szempontoknak megfelelő, ugyanakkor gazdaságos tárolást biztosítják. 

A gyűjteményi egység revíziója során 2021-ben több mint 3 000 darab papírfénykép került becsomagolásra, a megmaradt tasakokba pedig hamarosan negatívok és képeslapok kerülnek. 

Az egyetemtörténeti fényképgyűjtemény jelentős része már digitálisan is megtekinthető: 

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/34119  

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EL

Új polc – új könyvek

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány támogatásával szeptembertől elérhető a kölcsönzői térben felállított „Új könyvek” polca, melyre a legfrissebben beszerzett könyvekből válogatunk nagyobb érdeklődésre számot tartó köteteket, széles kínálattal a történelem, művészetek, kultúra- és vallástörténet, filozófia, pszichológia, nyelvészet és irodalomtudomány témakörében. Böngésszen Ön is a folyamatosan frissülő magyar és idegen nyelvű szakirodalmi munkák és szépirodalmi alkotások között!

Könyvismertetőinket heti rendszerességgel megtalálja a Facebook-oldalunkon is.


NEA-logo

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Sikeresen zárult a Kutatók Éjszakája

A Kutatók Éjszakája keretében Bartos-Elekes Zsombor Mappæ Comitatuum Transylvaniæ címmel kiadott reprezentatív kiadványának bemutatójával, Eötvös-kiállításunkon pedig interaktív tárlatvezetésekkel vártuk a tudományok és a kutatások kedvelőit. Sor került Csókási Annamária Széttépett kultúrák – a hegyi-karabahi háború kulturális kárfelmérése katonai technológiával című előadására, valamint Borsos Kata szólókoncertjére, melyen Biber, Telemann, Bach és Veress Sándor művei csendültek fel. A könyvbemutatóról készült felvétel itt tekinthető meg. Színes programokkal invitáljuk az érdeklődőket a Múzeumok Őszi Fesztiválján is könyvtárunkba.  

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Szent helyek, szent emberek – Szentek a kelet–nyugati egyházszakadás előtt

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár csatlakozott a Holy Places of Undivided Christianity orosz kezdeményezésű projekthez, melynek célja az 1054-es keletnyugati egyházszakadás (görögül: skizma) előtti szentekhez és egyháztörténethez kapcsolódó emlékezethelyek és muzeális dokumentumok virtuális összegyűjtése.

Az együttműködés keretében nyílt meg a Kulturális Örökség Napjain, 2021. szeptember 18-án Holy Places című kamarakiállításunk, mely az év végéig tekinthető meg Műemlékraktárunkban, előzetes bejelentkezést követően hétköznapokon 9.00 és 16.00 óra között. Regisztrálni a titkarsag@lib.elte.hu e-mail címen lehet.

A projekt nemzetközi kulturális útvonalának egyik állomásaként a témában fellelhető muzeális dokumentumok kiállításával részt veszünk Európa közös kulturális gyökereinek és értékeinek bemutatásában. Az európai kulturális útvonal részeként tárlatvezetéseken kívül könyvbemutatókat is biztosítunk az érdeklődők részére.

Látogasson el Ön is kiállításunkra! A projekttel kapcsolatos aktuális információkat honlapunkon folyamatosan tesszük közzé.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL

Tisztújítás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségben

2021. szeptember 21-én Győrben tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség. Az új elnökség tagjai: Vajda Tamás elnök (SZTE Levéltára), Osváth Zsolt alelnök (SOTE Levéltára), Batalka Krisztina (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem OMIKK), dr. Molnár László (SOTE Levéltára), dr. Sági Éva (Soproni Egyetem Központ Könyvtár és Levéltár), dr. Tóth Krisztina (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár) és Zsidi Vilmos (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára).  

Illusztráció szerzője, forrása:
http://www.mflsz.hu