Hirsch-index

A h-index, amelyet Jorge E. Hirsch, a kaliforniai San Diego Egyetem fizikusa ötlött ki 2005 augusztusában, az idézettség egyszerű mérését szolgálja. Egy kutató Hirsch-indexe h, ha h darab olyan cikke van, amelyek mindegyikére legalább h hivatkozás történt. Ha tehát egy kutató h-(Hirsch-) indexe 21, akkor huszonegy olyan publikációja van, amelyekre külön-külön legalább huszonegy hivatkozás történt.

A h-index kiszámításának módja: sorba állítjuk a publikációkat, első helyen a legtöbb idézetet kapott közlemény szerepel, és a sorrend az idézetek csökkenő számában folytatódik. A h-index azon publikáció sorszáma, melynek az idézői legalább annyian vannak, mint a sorszám.

Az MTMT által generált Hirsch-indexét (h-index) minden szerző megtalálja a saját Összefoglaló táblázatának Hirsch-index mezőjében. Az MTMT csak az adatbázisban szereplő adatok alapján számol, illetve további kritériumokat is érvényesít – ezekről a táblázat alján található Megjegyzésekből tájékozódhat. A Hirsch-indexe kapcsán felmerülő kérdésekben segítséget kérhet kari MTMT-adminisztrátorától.

Impaktfaktor

Az impaktfaktor (IF) a folyóirat hatásmutatója. Értéke erősen szakterületfüggő, ezért azonos szakterületű folyóiratok összevetésére célszerű használni, de egy adott cikk (vagy szerző) minőségére nem lehet következtetni belőle.

Az impaktfaktor a Clarivate Analytics, a Web of Science bibliográfiai adatbázis (WoS) üzemeltetőjének jogvédett értékelő eszköze. Az impaktfaktor a WoS-ban indexelt folyóiratok tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az impaktfaktor-adatok a Journal Citation Reports adatbázisban érhetők el.

MTA folyóiratlisták

Számos szakterületen gyakori a magyar nyelvű közlés, valamint a WoS-ban és a Scopusban nem szereplő, de a szakma szerint színvonalas nemzetközi folyóiratokban való publikálás. E folyóiratok értékelésére az MTA szakterületileg illetékes osztályai, bizottságai folyóiratlistákat hoztak létre, amelyeken A, B, C, D vagy INT1, INT2, NAT minősítéssel szerepelnek az elfogadott folyóiratok.

Az MTA osztályainak folyóiratlistái a tudományos osztályok doktori eljárásra vonatkozó szabályzatait tartalmazó oldalakon, illetve az MTMT nyilvános keresőjében érhetők el osztályok szerinti bontásban.

SCImago Journal &Country Rank

A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) egy ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier Scopus adatbázisára épülve folyóiratokról és országokról tudományos mutatókat, rangsorokat szolgáltat. Az SJR elsősorban azt mutatja, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban az élről számított melyik negyedbe esik: az első (Q1), a második (Q2), a harmadik (Q3) vagy utolsó negyedbe (Q4).

Illusztráció szerzője, forrása:
https://www.mtmt.hu/